Kirjoittaja Aihe: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa  (Luettu 16237 kertaa)

Poissa TeroS

 • Nörtinpentu - Valiotorppari
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • RC-Kopterit SIL-LeT SIL-TT TreRC
EASA (European Aviation Safety Agency) on tehnyt luonnoksen joka on siis nyt final-asteella eli menee tässä muodossaan esitettäväksi eteenpäin. Luonnoksen (mahdolliset) määräykset muuttavat RC-ilmailua huomattavasti mikäli siis astuvat voimaan sellaisinaan. Toki aina on muistettava että miten a) EU-jäsenvaltiot ja b) meillä Trafi näihin suhtautuu mutta sanomattakin selvää että ainakin jollain aikavälillä vähintäänkin jokin osa näistä tulee voimaan myös koto-suomessa mikäli luonnos menee läpi.

Määräys keskittyy huomattavilta osin tuotteiden valmistajien rooliin, eli mitä saa valmistaa, myydä ja millä ehdoin. Lentotoiminnasta on myös selkeitä määräysrajauksia.

Final-luonnos siis linkistä: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/UAS%20Prototype%20Regulation%20final.pdf
Luonnoksen selitys-muistio: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Explanatory%20Note%20for%20the%20UAS%20Prototype%20regulation%20final.pdf
(Selitys-muistio kertoo suoremmin lennokkien tilanteesta)

Luonnoksen keskeisimmät pointit selitettynä tälläisen Tero Peruskopteristin ymmärtämällä tavalla:

- RC-ilmailuun kolme asetusluokkaa "Avoin" sekä "Määritelty" sekä "Luvanvarainen".
- Laitteille (RC-kopterit, lennokit, dronet jne, myöhemmin käytän sanaa "lennokki") huomattavia teknisiä rajoituksia.

Lennätysluokat

Kunkin pääluokan alle on määritelty aliluokat joiden pääeroina ovat riskimäärittely, eli mikä on riski etät jotain tapahtuu. Toistaiseksi vaikuttaa siltä että tämän riskitason määrittelee viranomainen.

Avoin

- "Riskit huomioonottaen ei tarvitse etukäteislupaa viranomaiselta ennen toimintaa"
- Avoin luokka jaettu aliluokkiin, jakoperusteena riskimäärittely, esimerkiksi kevyimmässä ei ikärajoituksia

Määritelty

- "Riskit huomioonottaen tarvitsee etukäteen viranomaisluvan huomioonottaen riskikartoituksen lukuunottamatta tietyissä vakiotilanteissa joissa lennättäjän ilmoitus on riittävä"

Luvanvarainen

- "Riskit huomioonottaen vaatii lennokin rekisteröinnin, lennättäjän sekä operaattorin viranomaishyväksynnän turvatason varmistamiseksi"

Lennokkiluokat

Kaikki lentävät RC-laitteet jaotellaan myös laiteryhmiin, tässä pääpiirteet:

Luokka 0
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 250 gr.
- Lentokorkeus rajoitettava teknisesti (teho/muu tekninen tapa) 50 metriin.
- Etäisyys lennättäjästä rajoitettava teknisesti maksimi 100 metriin.
- Maksimi maanopeus 54km/h (15m/s)
- Laitteessa oltava luokkaa 0 ilmaiseva symboli.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta

Luokka 1
- Oltava materiaaleiltaan ja rakenteeltaan sellainen että ihmiseen törmätessään vahinkojen vakavuus ei ylitä AIS-tasoa 2.
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Lentokorkeus rajoitettava teknisesti (teho/muu tekninen tapa) 50 metriin.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta
- "Tulee olla mekaanisesti niin vahva että ei hajoa normaalissa käytössä" (<- Tää oli hyvä, ei saa hajota siis ilmassa!)
- Ei saa sisältää räjähdys- tai tuliherkkää materiaalia tai osia.
- Maksimi syöttöjännite 24 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 5S LiPo!)
- Mikään sisäinenkään jännite ei saa ylittää 24VDC (tai vastaava taso vaihtojännitteenä) jollei ole varmistettu että jännitteeseen ei pääse käsiksi.
- Tulee olla "tarpeellisin määrin palosuojattu"
- "Kaikissa ajateltavissa tilanteissa tulee lennokin oltava tehty siten että sähköiskun tai tulipalon vaaraa ei ole".
- LEDien tai Lasereiden käyttö kiellettyä siten että voivat aiheuttaa esim. vaaraa silmille. (<- LED??)
- Laitteessa oltava luokkaa 1 ilmaiseva symboli.

Luokka 2
- Oltava materiaaleiltaan ja rakenteeltaan sellainen että ihmiseen törmätessään vahinkojen vakavuus ei ylitä AIS-tasoa 4.
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Ohjauslinkin (Lähetin - vastaanotin) yhteyden häviämisen varalle oltava järjestelmä jolla varmistetaan laitteen toiminta turvallisesti ja ennustettavasti.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta
- Noudatettava melumääräyksiä
- Tulee sisältää "kotiinpaluutoiminto"
- Maksimilentokorkeus 50 metriä
- Tulee sisältää geofencing-järjestelmän (A)
- Maksimi syöttöjännite 48 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 11S LiPo!)
- Laitteessa oltava luokkaa 2 ilmaiseva symboli.

Luokka 3
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Ohjauslinkin (Lähetin - vastaanotin) yhteyden häviämisen varalle oltava järjestelmä jolla varmistetaan laitteen toiminta turvallisesti ja ennustettavasti.
- Varustettava "harjoiteltavissa olevalla yhden vian harjoitusmenetelmällä", eli jos tulee yksi vika tulee laitteen toimia, tämän pitää olla harjoiteltavissa
- Varustettava turvallisella lennon lopetustoiminnolla TAI törmäysenergiaa lieventävällä tekniikalla. (Laskuvarjo?)
- Kotiinpaluu, Geofencing (B) kuten ylempänä
- Maksimi lentokorkeus 150m
- Elektronisesti tunnistettava
- Maksimi syöttöjännite 48 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 11S LiPo!)
- Laitteessa oltava luokkaa 2 ilmaiseva symboli.

Geofencing A ja B

Geofencing on esimerkiksi GPS-signaaliin perustuva tapa rajoittaa liikkuma-alue tietyn maantieteellisen alueen sisään. Tapoja on siis määriteltynä kaksi.

Geofencing A (Geofencing luokka 2)
- Rajatut alueet oltava päivitettävissä (<- "Upload to device"?)
- Automaattisesti estettävä lennokin pääsy "rajan yli"
- Maksimilentokorkeus 50 metriä
- Kaikki toiminnot oltava määritelty siten että tästä ei aiheudu haittaa lennättämiseen (ohjaukseen)
- Ilmaistava lennättäjälle rajan lähestymisestä
- Estettävä lennättämisen mahdollisuus mikäli paikkatietoa tai navigointidataa (karttoja) ei löydy

Geofencing B (Geofencing luokka 3)
- Kuten A seuraavin eroin
- Maksimi lentokorkeus 150 metriä
- Lennättäjällä oltava mahdollisuus ohittaa rajoitettu alue esim. kytkimestä, kiellettyjä alueita ei saa voida ohittaa
- Mikäli lennetään yo. ohitetussa tilassa tulee lennättäjälle kertoa paikannus suhteessa rajoihin

Elektroninen tunnistus

Suomeksi, transponderi. Laitteen tulee lähettää EASA:n standardien mukaisella tavalla seuraavaa tietoa laitteeseen koskematta:
Elektronista tunnistusta on kaksi luokkaa, ensimmäisen pelkkä tunnistus, sen jälkeen tunnistus ja hallinta.

- Lennättäjän rekisteröintitiedot
- Laitteen UA-luokka
- Lennätystyypin luokka
- Geofencing-status
- Paikkakoordinaatit sekä korkeus

Hallinnassa lisäksi
- Lähetettävä lentosuunnitelmaa sekä sen muutoksia
- Kuunneltava lentosuunnitelman hyväksyntä sekä muita hyväksyntöjä
- Kuunneltava miehitettyjä lentoaluksia tai muita miehittämättömiä lentoaluksia
- Kuunneltava tilapäisiä lentokielto- tai lentorajoitusalueiden tietoja


Perusperiaatteet lennätystoiminnan harjoittamiseen

- Lennokkia käsittelevän operaattorin tulee olla viranomaisrekisteröity.
- Lennokissa oltava esillä vaatimusten UAS.OPEN.30 sekä UAS.SPEC.40 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin.
- Lennokissa oltava elektronin tunnistus vaatimusten UAS.OPEN.70 sekä UAS.OPEN.80 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin
- Lennokissa oltava geofencing-toiminto vaatimusten UAS.OPEN.70 sekä UAS.OPEN.80 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin
- Viranomainen voi määrätä alueita joilla RC-lennätys on kiellettyä tai rajoitettua. (Tämähän on jo, esim lentokentät, CTR-alueet jne)

FPV?

Huomionarvoista on myös se että toisin kuin ensimmäisissä Trafin drafteissä tässä on FPV sekä mainittu että sallittu. KUn VLOS-lennättäminen on sallittu reunaehdoilla maks. 50m korkeus sekä 100m päähän lennättäjästä on FPV-lennätys lisäksi sallittua "mikäli lennättäjä pystyy toimimaan turvallisesti ottaen huomioon ihmiset, omaisuus, maa-ajoneuvot, julkiset tiet sekä toiset ilma-alukset". (Luokka UAS.OPEN.50 on ensimmäinen jossa mainitaan FPV)

Aikatauluja

Esityksessä mainitaan hieman myös ajateltuja aikatauluja:
- Taloudellisten toimijoiden (Multilla työksenne kuvaavat esim.) tulee noudattaa 2 vuoden ylimenokauden jälkeen voimaanastumisesta laskettuna.
- Luokan 0 (alle 250gr) ja myyntiinlaskettu alle kaksi vuotta voimaantulojen jälkeen olevien tuotteiden käyttö sallittu jatkossakin.
- Kolme vuotta voimaantulon jälkeen kaikkien toimijoiden (lennättäjät, valmistajat) tulee toimia määräysten mukaisesti

Mites me harrastajat?

Itse määräyshän antaa hyvinkin kylmän kuvan tulevaisuudesta. Luonnoksen selitys-lisäys antaa hieman huojennusta.

Eli EASA:n ajatuksena että lennokkiharrastajien tulevaisuudessa on kaksi vaihtoehtoa: Joko menet luonnoksen säännöillä tai kuulut yhdistykseen tai kerhoon.

Ajatuksena on että 2 vuotta määräyksen voimaanastumisen jälkeen viranomainen antaisi tämän määräyksen tiedoksi kerhoille ja yhdistyksille. Suomessa tämä tarkoittanee Trafi -> SIL -> SIL:n jäsenkerhot ja -yhdistykset, eli käytännössä kaikki ilmailua harrastavat kerhot ja yhdistykset. Mukaanlukien siis RC-Kopterit ry joka siis on SIL:n jäsenyhdistys.

Itse lennokista mainitaan että lennokkia ei ole määritelty mutta kattaa harraste-, näytös-, urheilu- ja kilpailulennättämisen.

Mitä tulee itse lennokin fyysisiin määräyksiin luonnoksessa todetaan vain että "toteamme että jotkin säädökset voivat olla vaikeita toteuttaa ja syvempi konsultaatio asian tiimoilta tullaan järjestämään" Eli jep. Mutta kukaan ei vielä tiedä mitä on tulossa ja missä muodossa. Itse tehtyjen laitteiden osalta asia on myös hieman auki, varsinkin harrastekäyttöön.

Tässä on tietynlainen takaportti siis olemassa. Se että mitä kerhon jäsenyys auttaa on asia erikseen, luonnos kertoo että "kerhoilla ja yhdistyksillä on infra (lue: kenttä) toimintatavat ja turvallisuuskulttuuri jotka tarjoavat riittävän takeen turvallisuudesta." Tätä kautta siis EASA katsoo että jos olet kerhon jäsen lennätätä vastuullisesti ja oikeassa paikassa. Suoraan tosin ei sanota että lennättämisen tulee tapahtua kerhon kentällä, mutta on siis vielä paljon muutkain jota ei sanota suoraan.

Syynä tähän lennokkiharrastajien "helpottamiseen" on suoraan sanottu hyvä turvallisuushistoria.

No, nyt sitten. Onko tämä uhka? Mielestäni on, eikä vähiten siitä syystä että nyt on riskinä harrastuksen marginalisoituminen enitsestään, laitteiden (lennokkien) monimutkaistuminen tekniikaltaa ja sitä kautta kallistuminen ja lopuksi vielä "järjestäytymispakko".

Pertti Peruskopteristi sitten, sunnuntailentäjä? Oletettavimmin pörräilee kuten ennenkin jos vain laitteita saa sopivassa muodossa, pitää muistaa että meitä harrastajia on iso osa jotka eivät ole järjestäytyneitä mitenkään. Tapahtuuko siis "katso kohta rangaistukset", kukaan ei pysty vielä varmasti sanomaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

"Mitä tämä tarkoittaa mun 12S Hyper3DSpede-kopterille?"
- Käsittääkseni 3 vuotta määräyksen voimaantulon jälkeen sen lennättäminen voi olla loppu. Riippuu viimekädessä Trafista.

"Saako neljän vuoden päästä enää Logo 800 tai Goblin 700-kopteria?"
- Ei nykyisessä laajuudessa. Tai sitten saa, työkäyttöön, luvat ovat vähän erilaiset, huoltokirjat, jne jne. Ja maks 11S akuilla. Ei lennä Xxtreme tollasilla mopoilla... Tai sitten saa jollain hybridisäännöillä.

"Paljonko tulee sakkoja jos jää kiinni?"
- Määräysluonnoksessa on mainittu että "jäsenvaltion tulee määritellä säännöt taloudellisten toimijoiden (ammattikäyttäjät) tekemille määräysten vastaisille toimille sekä määriteltävä toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi. Tälläiset säännöt voivat vakavissa rikkomuksissa tuottaa rikosvastuun. Rangaistusten tulee olla tehokkaita, suhteellisia sekä varoittavia."

"Voiko 250 gramman vehkeellä edes lennättää?"
- Voi, kysäise FPV-lennättäjiltä

HUOMIO: Tässä oli siis pääpiirteitä ja poimintoja. Suosittelen tuon lukemista. Ei kannata pelästyä 72 sivun kokoa, tuttuun tyyliin puolet on turhaa diibadaabaa ja "tulossa pian"-sivuja.

**********************

Tero PerusKopteristin loppusanat.

Tässä on selkeä riski. Mikäli määräysluonnos astuu voimaan nykyisessä muodossaan aiheuttaa tämä muutamia ihan suoria asioita, muun muassa pienten kopterivalmistajien lopettamisen puhtaasti byrokratia- ja hyväksymistarpeen kasvamisesta johtuen. Yksi rajoittava tekijä on jännitteet, eli 12S kopteri olisi historiaa. Mielenkiintoista on että räkäkoptereita ei mainita mitenkään, ei edes määritelmää "tai vastaava teho", on vain tasa- tai vaihtojännite. Nitro is back? Eiku ei. Sehän on "räjähdysvaarallinen"...

Näkisin että harrastustoiminta jatkuu kuitenkin nykyisellään Suomessa vähintäänkin rekisteröidyillä lennätyspaikoilla. Sen jälkeen jos/kun tämä määräys EASA:n toimesta tulee EU:n sisällä voimaan jossakin muodossa tulee muistaa että EU-jäsenvaltiot rakentavat omat määräyksensä tämän pohjalle, ei välttämättä suoraan tämän mukaan. Henkilökohtaisesti en usko että meidän tarvitsee huolestua nykyisten laitteiden lennättämisestä mitenkään. Uusien saanti tai niiden hinta voi olla kokonaan toinen kysymys esimerkiksi 5 vuoden päästä. On päivänselvää että kaikki valmistajat siirtävät vähintäänkin pitkällä tähtäimellä tästä aiheutuvat kulut kuluttajalle. Pitää muistaa että valmistajat tekevät rahaa, eivät hyväntekeväisyyttä.

Keskustelu on vapaa, ja pidetään maltti mukana

EDIT: Lisätty luonnoksen muistiosta jokunen ajatus sekä selostetty harrastajan tilannetta. Ehkä kask typoo korjattu, kaikkia en käyny läpi. (Kiitos Proffa84)
« Viimeksi muokattu: 11 Lokakuu, 2016, 21:06:47 kirjoittanut TeroS »

Poissa Wilikki

 • TLR-Tiimipelotti
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • Espoon Ilmailukenttä, RC-Kopterit Ry #169, SIL
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #1 : 11 Lokakuu, 2016, 18:04:03 »
Olen pöyristynyt😤

Tulee jo sen verran paksua tuubaa, että jos läpi menee niin taitaa suurin osa Suomen koptenisteistä olla hyvinki rikollisen mallista sorttia :o

- #Telakalla SUPER Minipruutus - Mini PRÔTOS - 500 PRÔTOS - HENSELEIT TDR - LOGO 600SE - #Telakalla SAB Fireball -
Romut:  Skyartec Wasp X3V (RIP), Walkera Genius CP v2 Exät: T-Rex 450 Pro  DFC stretch 3GX, Gaui X7 Formula, SAB Goblin G700, SAB Black Thunder 700, Prôtos Evoluzione 770, Prôtos 380

Poissa Tohtori R

 • 3D spede
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • RC-Kopterit Ry #6
  • "kuidutuksen alkeet!"
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #2 : 11 Lokakuu, 2016, 18:12:25 »
eikö voisi jättää matala ilmatila 3D spedeille täysin avoimeksi. Sanotaan vaikka 0-2metriä. Ei luulis haittaavan yleisilmailua.

Tosin kun mä tossa pornaisten pellolla lähen sorvaamaan ja speed meneekin vahingossa 55kmh niin että Rysselissä tulee alarma ni onhan se mun kone jo syvällä maan sisässä ennenku ne rysseliläiset kerkee sieltä paikalle sakottamaan. Ja mähän en oo nähny mitään! ;D
Raattio | Stimulaattori | Kepakoita...    "Peltojen kuidutukset tunteella ja taidolla jo vuodesta 2010!"
Edesmenneet: mCX | mCPX BL | mSR | Align trex 250FBL | 500FBL | 700E FBL | 2*Gaui X7 | SAB G570KSE | G700 | ProtosMAX | tulikettu (oli rikki jo kaupassa)
Edelleen haitaksi: MSH miniRoottos | P380 | G SPEED Carbon | G BlackNitro 700 | TDR II
http://www.youtube.com/mrtohtorir  V-Bar, MKS, Futaba, X-Nova, Kontronik, YS, Optifuel...

Poissa Toeh

 • Seniori torppari
 • *****
 • Kaikki toimii savulla!
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #3 : 11 Lokakuu, 2016, 18:16:15 »
Kuulemma Venäjällä jo harrastetaan niin että maksetaan isolla rahalla ihmiset hiljasiks tai lennetään pieniä koptereita metsässä hakkuuaukealla ja yks tyyppi kiikareilla valvoo tien reunassa. Tämä on ihan kyseisestä maasta kotoisin olevalta harrastajalta kuultu tuossa viime kesänä ku oltiin lennättelemässä Suomessa poliisiaseman vieressä. Otti siitä kuvia naureskellen ja pisti vissiin sen maan kopufoorumille että näin Suomessa.  :P

Kaiketi se 250g raja on siellä tullu ja sakko on oikeasti niin tuntuva että nähdään vaivaa jotta saadaan järjestettyä turvallinen paikka salaharrastaa. Minä ite olin siinä käsityksessä että siellä sais lentää about mitä vaan miten vaan ja millä vaan mutta ilmeisesti ei.

Poissa Wilikki

 • TLR-Tiimipelotti
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • Espoon Ilmailukenttä, RC-Kopterit Ry #169, SIL
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #4 : 11 Lokakuu, 2016, 18:20:09 »
TohtoriR :-[

Aijaa, että mm. minut sitte rajattaisiin pois tuolla 0 -2m lentokorkeudella >:( Että että syvyyslentoko kriminalisoitaisiin kokonaan! >:( >:( Tätäkö tässä haettiin >:(

- #Telakalla SUPER Minipruutus - Mini PRÔTOS - 500 PRÔTOS - HENSELEIT TDR - LOGO 600SE - #Telakalla SAB Fireball -
Romut:  Skyartec Wasp X3V (RIP), Walkera Genius CP v2 Exät: T-Rex 450 Pro  DFC stretch 3GX, Gaui X7 Formula, SAB Goblin G700, SAB Black Thunder 700, Prôtos Evoluzione 770, Prôtos 380

Poissa Tohtori R

 • 3D spede
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • RC-Kopterit Ry #6
  • "kuidutuksen alkeet!"
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #5 : 11 Lokakuu, 2016, 18:56:56 »
:D
Raattio | Stimulaattori | Kepakoita...    "Peltojen kuidutukset tunteella ja taidolla jo vuodesta 2010!"
Edesmenneet: mCX | mCPX BL | mSR | Align trex 250FBL | 500FBL | 700E FBL | 2*Gaui X7 | SAB G570KSE | G700 | ProtosMAX | tulikettu (oli rikki jo kaupassa)
Edelleen haitaksi: MSH miniRoottos | P380 | G SPEED Carbon | G BlackNitro 700 | TDR II
http://www.youtube.com/mrtohtorir  V-Bar, MKS, Futaba, X-Nova, Kontronik, YS, Optifuel...

Poissa jkkmobile

 • Seniori torppari
 • *****
 • East Side #57
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #6 : 11 Lokakuu, 2016, 19:14:09 »
Unohtuipi kokonaan tuo toinen filu jossa kerrotaan etteivät määräykset koske clubien kentillä eivätkä kittien maahantuontia..

Eli niille jotka lentävät virallisilla kentillä mikään ei muutu.


www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Explanatory%20Note%20for%20the%20UAS%20Prototype%20regulation%20final.pdf

EDIT by Tero: Heitin hittoon lontoot.
« Viimeksi muokattu: 11 Lokakuu, 2016, 20:42:49 kirjoittanut TeroS »

Poissa hukkapätkä

 • Tavallinen torppari
 • ***
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #7 : 11 Lokakuu, 2016, 19:25:37 »
Aiheuttaa yksinäiselle harrastajalle harrastuksen vaihdon. Josko salaa sit jossain puskassa jotain ncpx:ää

Poissa mikek

 • Seniori torppari
 • *****
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #8 : 11 Lokakuu, 2016, 19:45:25 »
Kuten Trafi on sanonut, valvontaan ei ole resursseja... Eikä niitä edes kiinnostais juosta jonkun kopterin perässä. Harrastaminen jatkukoon...
"Etkö ole koskaan lennättänyt mitään? Se ei haittaa. Voit luottaa tuotteeseen täysin. Tekniset innovaatiot ovat hetki hetkeltä tukenasi. Päästä kaikesta irti – kaikki pysähtyy. Kutsu kopteri kotiin ja pidä tauko – kopteri hakeutuu luoksesi ja laskeutuu neljän metrin päähän Sinusta – aina!"

Poissa xio

 • Seniori torppari
 • *****
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #9 : 11 Lokakuu, 2016, 20:07:42 »
Ei naurata jos joudutaan luopumaan 12s ja 14s setupeista

Poissa skybolt

 • Pro torppari
 • ****
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #10 : 11 Lokakuu, 2016, 20:16:41 »
Ei muutaku kerhoa pystyyn ja kerholle kenttä.

Poissa Bnito

 • Pro torppari
 • ****
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #11 : 11 Lokakuu, 2016, 20:20:49 »
Kuten Trafi on sanonut, valvontaan ei ole resursseja... Eikä niitä edes kiinnostais juosta jonkun kopterin perässä. Harrastaminen jatkukoon...

Nimen omaan. Kuka tuota muka oikeasti valvoisi?
Protos 380 , Protos Max V2 , Futaba 8FGS, NeXt

Poissa Wilikki

 • TLR-Tiimipelotti
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • Espoon Ilmailukenttä, RC-Kopterit Ry #169, SIL
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #12 : 11 Lokakuu, 2016, 20:21:55 »
ja kuka tuota noudattas jos näin olis.

- #Telakalla SUPER Minipruutus - Mini PRÔTOS - 500 PRÔTOS - HENSELEIT TDR - LOGO 600SE - #Telakalla SAB Fireball -
Romut:  Skyartec Wasp X3V (RIP), Walkera Genius CP v2 Exät: T-Rex 450 Pro  DFC stretch 3GX, Gaui X7 Formula, SAB Goblin G700, SAB Black Thunder 700, Prôtos Evoluzione 770, Prôtos 380

Poissa Picofly

 • Jäsen 2020
 • *****
 • FPV rocks!
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #13 : 11 Lokakuu, 2016, 20:26:22 »
On aika iso porrastus luokkien 0 ja 1 välillä - luokka 0 alle 250g ja luokka 1 alle 25kg.

Vaikka tuo esitys yliampuva onkin, niin on pohjimmillaan loogista, että riskit määritellään lennokin / kopterin koon mukaan. Onhan joku 700-luokan kopteri oikeasti paljon vaarallisempi kuin vaikka 250-luokan FPV miniquad vaikka ne tuntuvat olevan joillekin tahoille se suurin mörkö taivaalla. Porrastus voisi silti olla kevyempi esim. alle kilon kokoisille laitteille voisi olla paljom kevyemmät vaatimukset.

Poissa virtakuono

 • Jäsen 2020
 • *****
 • Kapteeni Sählä, Vuoden Torppari 2018
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #14 : 11 Lokakuu, 2016, 20:27:15 »
en minä ainakaan noudata perkl. Täälä meillä ei oo ees lennokkikenttää. Kyllä mie vaihtaisin harrastusta tai maisemia jos menee nuin hulluiksi ettei enää sais ees oman kämpän eteen joenjäälle mennä lennättään räkäkopteria vartiksi ennen pimeän tuloa töiden jälkeen talvella...
Kasama Srimok 90N 1kpl, Gaui NX4, Gaui X5, Henseleit TDR, Thunder Tiger Titan X50,
Spektrum DX9 black edition
Please be patient, I'm crashing my helis as fast as i can!

Poissa virtakuono

 • Jäsen 2020
 • *****
 • Kapteeni Sählä, Vuoden Torppari 2018
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #15 : 11 Lokakuu, 2016, 20:28:21 »
kentän sais ehkä johki 30km päähän kotoa jonne ei talvella oo mitään jakoja päässä ennen pimeätä ja kesälläki pitäs kävellä kun ei o autoa.
Kasama Srimok 90N 1kpl, Gaui NX4, Gaui X5, Henseleit TDR, Thunder Tiger Titan X50,
Spektrum DX9 black edition
Please be patient, I'm crashing my helis as fast as i can!

Poissa TeroS

 • Nörtinpentu - Valiotorppari
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • RC-Kopterit SIL-LeT SIL-TT TreRC
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #16 : 11 Lokakuu, 2016, 20:43:29 »
Lisäsin tuosta luonnoksen muistiosta mainintoja ja suomennosta. Eli siis harrastajan näkökulmasta.

Poissa Tohtori R

 • 3D spede
 • Yyberfyyrer Torppari
 • *****
 • RC-Kopterit Ry #6
  • "kuidutuksen alkeet!"
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #17 : 12 Lokakuu, 2016, 13:24:48 »
Jaha peli on alkanut.

Pornaisten pellolla on EASAn tiedustelukärpäsiä. Kovia perkkele!Raattio | Stimulaattori | Kepakoita...    "Peltojen kuidutukset tunteella ja taidolla jo vuodesta 2010!"
Edesmenneet: mCX | mCPX BL | mSR | Align trex 250FBL | 500FBL | 700E FBL | 2*Gaui X7 | SAB G570KSE | G700 | ProtosMAX | tulikettu (oli rikki jo kaupassa)
Edelleen haitaksi: MSH miniRoottos | P380 | G SPEED Carbon | G BlackNitro 700 | TDR II
http://www.youtube.com/mrtohtorir  V-Bar, MKS, Futaba, X-Nova, Kontronik, YS, Optifuel...

TR

 • Vieras
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #18 : 13 Lokakuu, 2016, 15:53:52 »
Kysäisin piruuttani asiaa suoraan Trafilta ja ainakin tämän perusteella hekin yrittävät asiaan vaikuttaa ettei nyt menisi ihan päättömäksi.. :)

Hei,
 
kiitos viestistä. Kyseessä on ehdotus EU:n toimeenpanoasetukseksi miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavasta lentotoiminnasta. Asetus koskisi niin ammatti- kuin harrastuskäyttöäkin.
Asetusehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella. EU:n asetukset ovat sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä eli ne syrjäyttävät kansallisen lainsäädännön siinä laajuudessa, kuin kussakin EU-asetuksessa säädetään. Useissa EU:n asetuksissa on myös annettu mahdollisuus kansalliseen säädösten/määräysten antamiseen joissakin rajoissa. Suomi pyrkii vaikuttamaan nyt kyseessä olevan asetuksen sisältöön muun muassa niin, että kansalliset olosuhteemme voitaisiin huomioida kansallisten viranomaisten toimintavaltuuksia määriteltäessä. Tähän sisältyy osaltamme myös perinteisen harrastetoiminnan jatkumismahdollisuuksien huomioiminen.
 
Toivottavasti tämä auttaa asian selvittämisessä. Tarvittaessa vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin

Poissa 338federal

 • Jäsen 2020
 • *****
 • Kerranki lentokuva.
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #19 : 15 Lokakuu, 2016, 09:21:08 »
Täällä tää harrastus loppuu. Noh kesällä aijaa 50km helukalle ruokatunnilla lenteleen. Katsotaan miten käy.
Align T-Rex 700/800E V2 Vbar Neo(Pro rescue). Goblin 700 vbar silverline. Align T-Rex 600/700E Pro Vbar Silverline. Align 450L Dominator vbar Neo(Pro rescue). Align T-Rex 480 Sport DFC Beastx AR7200BX. (Align T-Rex 450 Pro DFC TORPPI). Align T-Rex 150 DFC. Blade mcpxBL. Blade MCPX
Vbar control. Spektrum DX8 phoenix 5,0 accurc

Poissa Jerkku

 • Modetorppari
 • *****
 • Rc-Kopterit Ry
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #20 : 15 Lokakuu, 2016, 09:25:42 »
Tuskinpa siellä teillä on niin tehokasta valvontaa, että teikäläisen lennättelyihin paljoa vaikuttaa ;)
Gaui X3 Vbar mini          Futaba 10C
Trex 500 ESP  3G

Poissa 338federal

 • Jäsen 2020
 • *****
 • Kerranki lentokuva.
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #21 : 15 Lokakuu, 2016, 10:13:56 »
Eipä täällä ole oikeen lentoliikennettäkään. Jos minä minun gobbelon vetasen tonne 11km korkeuteen niin ehkä sillon olen kusessa. Noh voihan sitä maakotkaan sattua ja sitten siittä joutuu luvattomasta riistan taposta joutua linnaan. Olishan sekin kokemus 😆
Align T-Rex 700/800E V2 Vbar Neo(Pro rescue). Goblin 700 vbar silverline. Align T-Rex 600/700E Pro Vbar Silverline. Align 450L Dominator vbar Neo(Pro rescue). Align T-Rex 480 Sport DFC Beastx AR7200BX. (Align T-Rex 450 Pro DFC TORPPI). Align T-Rex 150 DFC. Blade mcpxBL. Blade MCPX
Vbar control. Spektrum DX8 phoenix 5,0 accurc

Poissa Matti Häkkinen

 • Jäsen 2020
 • *****
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #22 : 15 Lokakuu, 2016, 13:27:55 »
Toi on yksi esimerkki siitä miksi ruuhkaisen Euroopan säädökset eivät oikein osu tänne pohjoiseen pois lukien PK seutu.
Trex 700N DFC SK540
Trex 600N DFC SK540
Trex 700N DFC Beast X plus
Trex 450L DFC Beast X plus
Goblin 700A Beast X plus; Goblin 700X Beast X plus.

Poissa jkkmobile

 • Seniori torppari
 • *****
 • East Side #57
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #23 : 15 Lokakuu, 2016, 14:27:08 »
EAS ja FAI puuttunut touhuihin ja yrittävät järkeistää sääntöjä:

https://www.bmfa.org/News/News-Page/ArticleID/2406/FAI-Europe-Air-Sports-Update-on-EASA-Prototype-Rules-for-Unmanned-Aircraft

EASA has tried to minimise the impact of the Prototype Rules on model flying
(through Article 15) and proposes that it will be accommodated within the
regulatory framework under a simplified authorisation process within the
proposed ‘Specific Category’.
Concerns have been raised by the model flying community (500,000+ in Europe)
that the proposed rules do not meet their needs and could result in demanding
and inappropriate technical requirements being imposed. On behalf of the model
flying community, Europe Air Sports (EAS) and the Fédération Aéronautique
Internationale (FAI) have registered their concern directly with EASA and all
parties met together in the last few days to discuss the situation.
As a result of the meeting, EASA has invited EAS/FAI to provide suggestions on
how the Prototype Rules could be amended to better reflect the needs of model
flyers and this work is in progress.
In parallel, proposed amendments to the EASA Basic Regulation have been
submitted to the European Parliament to specifically remove model flying from
EASA’s oversight with the objective of adopting rules for model flying more
closely aligned with those recently agreed by the Federal Aviation Administration
(FAA) in the USA
« Viimeksi muokattu: 15 Lokakuu, 2016, 14:29:55 kirjoittanut jkkmobile »

Poissa jkkmobile

 • Seniori torppari
 • *****
 • East Side #57

 

Vastaavat aiheet

  Aihe / Aloittaja Vastauksia Uusin viesti
5 Vastauksia
4622 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Kesäkuu, 2008, 15:19:50
kirjoittanut Vispilä
2 Vastauksia
1426 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2012, 22:43:42
kirjoittanut Xen
260 Vastauksia
77064 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2015, 17:25:33
kirjoittanut Koippa
10 Vastauksia
5159 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 11:23:27
kirjoittanut ropellihattu
9 Vastauksia
5156 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2016, 12:03:13
kirjoittanut Tohtori R