Kopterit.net

Turvallisuus ja Lainsäädäntö => Turvallisuus ja lainsäädäntö => Aiheen aloitti: TeroS - 11 Lokakuu, 2016, 17:26:49

Otsikko: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 11 Lokakuu, 2016, 17:26:49
EASA (European Aviation Safety Agency) on tehnyt luonnoksen joka on siis nyt final-asteella eli menee tässä muodossaan esitettäväksi eteenpäin. Luonnoksen (mahdolliset) määräykset muuttavat RC-ilmailua huomattavasti mikäli siis astuvat voimaan sellaisinaan. Toki aina on muistettava että miten a) EU-jäsenvaltiot ja b) meillä Trafi näihin suhtautuu mutta sanomattakin selvää että ainakin jollain aikavälillä vähintäänkin jokin osa näistä tulee voimaan myös koto-suomessa mikäli luonnos menee läpi.

Määräys keskittyy huomattavilta osin tuotteiden valmistajien rooliin, eli mitä saa valmistaa, myydä ja millä ehdoin. Lentotoiminnasta on myös selkeitä määräysrajauksia.

Final-luonnos siis linkistä: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/UAS%20Prototype%20Regulation%20final.pdf
Luonnoksen selitys-muistio: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Explanatory%20Note%20for%20the%20UAS%20Prototype%20regulation%20final.pdf
(Selitys-muistio kertoo suoremmin lennokkien tilanteesta)

Luonnoksen keskeisimmät pointit selitettynä tälläisen Tero Peruskopteristin ymmärtämällä tavalla:

- RC-ilmailuun kolme asetusluokkaa "Avoin" sekä "Määritelty" sekä "Luvanvarainen".
- Laitteille (RC-kopterit, lennokit, dronet jne, myöhemmin käytän sanaa "lennokki") huomattavia teknisiä rajoituksia.

Lennätysluokat

Kunkin pääluokan alle on määritelty aliluokat joiden pääeroina ovat riskimäärittely, eli mikä on riski etät jotain tapahtuu. Toistaiseksi vaikuttaa siltä että tämän riskitason määrittelee viranomainen.

Avoin

- "Riskit huomioonottaen ei tarvitse etukäteislupaa viranomaiselta ennen toimintaa"
- Avoin luokka jaettu aliluokkiin, jakoperusteena riskimäärittely, esimerkiksi kevyimmässä ei ikärajoituksia

Määritelty

- "Riskit huomioonottaen tarvitsee etukäteen viranomaisluvan huomioonottaen riskikartoituksen lukuunottamatta tietyissä vakiotilanteissa joissa lennättäjän ilmoitus on riittävä"

Luvanvarainen

- "Riskit huomioonottaen vaatii lennokin rekisteröinnin, lennättäjän sekä operaattorin viranomaishyväksynnän turvatason varmistamiseksi"

Lennokkiluokat

Kaikki lentävät RC-laitteet jaotellaan myös laiteryhmiin, tässä pääpiirteet:

Luokka 0
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 250 gr.
- Lentokorkeus rajoitettava teknisesti (teho/muu tekninen tapa) 50 metriin.
- Etäisyys lennättäjästä rajoitettava teknisesti maksimi 100 metriin.
- Maksimi maanopeus 54km/h (15m/s)
- Laitteessa oltava luokkaa 0 ilmaiseva symboli.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta

Luokka 1
- Oltava materiaaleiltaan ja rakenteeltaan sellainen että ihmiseen törmätessään vahinkojen vakavuus ei ylitä AIS-tasoa (https://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviated_Injury_Scale) 2.
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Lentokorkeus rajoitettava teknisesti (teho/muu tekninen tapa) 50 metriin.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta
- "Tulee olla mekaanisesti niin vahva että ei hajoa normaalissa käytössä" (<- Tää oli hyvä, ei saa hajota siis ilmassa!)
- Ei saa sisältää räjähdys- tai tuliherkkää materiaalia tai osia.
- Maksimi syöttöjännite 24 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 5S LiPo!)
- Mikään sisäinenkään jännite ei saa ylittää 24VDC (tai vastaava taso vaihtojännitteenä) jollei ole varmistettu että jännitteeseen ei pääse käsiksi.
- Tulee olla "tarpeellisin määrin palosuojattu"
- "Kaikissa ajateltavissa tilanteissa tulee lennokin oltava tehty siten että sähköiskun tai tulipalon vaaraa ei ole".
- LEDien tai Lasereiden käyttö kiellettyä siten että voivat aiheuttaa esim. vaaraa silmille. (<- LED??)
- Laitteessa oltava luokkaa 1 ilmaiseva symboli.

Luokka 2
- Oltava materiaaleiltaan ja rakenteeltaan sellainen että ihmiseen törmätessään vahinkojen vakavuus ei ylitä AIS-tasoa (https://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviated_Injury_Scale) 4.
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Ohjauslinkin (Lähetin - vastaanotin) yhteyden häviämisen varalle oltava järjestelmä jolla varmistetaan laitteen toiminta turvallisesti ja ennustettavasti.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta
- Noudatettava melumääräyksiä
- Tulee sisältää "kotiinpaluutoiminto"
- Maksimilentokorkeus 50 metriä
- Tulee sisältää geofencing-järjestelmän (A)
- Maksimi syöttöjännite 48 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 11S LiPo!)
- Laitteessa oltava luokkaa 2 ilmaiseva symboli.

Luokka 3
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Ohjauslinkin (Lähetin - vastaanotin) yhteyden häviämisen varalle oltava järjestelmä jolla varmistetaan laitteen toiminta turvallisesti ja ennustettavasti.
- Varustettava "harjoiteltavissa olevalla yhden vian harjoitusmenetelmällä", eli jos tulee yksi vika tulee laitteen toimia, tämän pitää olla harjoiteltavissa
- Varustettava turvallisella lennon lopetustoiminnolla TAI törmäysenergiaa lieventävällä tekniikalla. (Laskuvarjo?)
- Kotiinpaluu, Geofencing (B) kuten ylempänä
- Maksimi lentokorkeus 150m
- Elektronisesti tunnistettava
- Maksimi syöttöjännite 48 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 11S LiPo!)
- Laitteessa oltava luokkaa 2 ilmaiseva symboli.

Geofencing A ja B

Geofencing on esimerkiksi GPS-signaaliin perustuva tapa rajoittaa liikkuma-alue tietyn maantieteellisen alueen sisään. Tapoja on siis määriteltynä kaksi.

Geofencing A (Geofencing luokka 2)
- Rajatut alueet oltava päivitettävissä (<- "Upload to device"?)
- Automaattisesti estettävä lennokin pääsy "rajan yli"
- Maksimilentokorkeus 50 metriä
- Kaikki toiminnot oltava määritelty siten että tästä ei aiheudu haittaa lennättämiseen (ohjaukseen)
- Ilmaistava lennättäjälle rajan lähestymisestä
- Estettävä lennättämisen mahdollisuus mikäli paikkatietoa tai navigointidataa (karttoja) ei löydy

Geofencing B (Geofencing luokka 3)
- Kuten A seuraavin eroin
- Maksimi lentokorkeus 150 metriä
- Lennättäjällä oltava mahdollisuus ohittaa rajoitettu alue esim. kytkimestä, kiellettyjä alueita ei saa voida ohittaa
- Mikäli lennetään yo. ohitetussa tilassa tulee lennättäjälle kertoa paikannus suhteessa rajoihin

Elektroninen tunnistus

Suomeksi, transponderi. Laitteen tulee lähettää EASA:n standardien mukaisella tavalla seuraavaa tietoa laitteeseen koskematta:
Elektronista tunnistusta on kaksi luokkaa, ensimmäisen pelkkä tunnistus, sen jälkeen tunnistus ja hallinta.

- Lennättäjän rekisteröintitiedot
- Laitteen UA-luokka
- Lennätystyypin luokka
- Geofencing-status
- Paikkakoordinaatit sekä korkeus

Hallinnassa lisäksi
- Lähetettävä lentosuunnitelmaa sekä sen muutoksia
- Kuunneltava lentosuunnitelman hyväksyntä sekä muita hyväksyntöjä
- Kuunneltava miehitettyjä lentoaluksia tai muita miehittämättömiä lentoaluksia
- Kuunneltava tilapäisiä lentokielto- tai lentorajoitusalueiden tietoja


Perusperiaatteet lennätystoiminnan harjoittamiseen

- Lennokkia käsittelevän operaattorin tulee olla viranomaisrekisteröity.
- Lennokissa oltava esillä vaatimusten UAS.OPEN.30 sekä UAS.SPEC.40 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin.
- Lennokissa oltava elektronin tunnistus vaatimusten UAS.OPEN.70 sekä UAS.OPEN.80 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin
- Lennokissa oltava geofencing-toiminto vaatimusten UAS.OPEN.70 sekä UAS.OPEN.80 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin
- Viranomainen voi määrätä alueita joilla RC-lennätys on kiellettyä tai rajoitettua. (Tämähän on jo, esim lentokentät, CTR-alueet jne)

FPV?

Huomionarvoista on myös se että toisin kuin ensimmäisissä Trafin drafteissä tässä on FPV sekä mainittu että sallittu. KUn VLOS-lennättäminen on sallittu reunaehdoilla maks. 50m korkeus sekä 100m päähän lennättäjästä on FPV-lennätys lisäksi sallittua "mikäli lennättäjä pystyy toimimaan turvallisesti ottaen huomioon ihmiset, omaisuus, maa-ajoneuvot, julkiset tiet sekä toiset ilma-alukset". (Luokka UAS.OPEN.50 on ensimmäinen jossa mainitaan FPV)

Aikatauluja

Esityksessä mainitaan hieman myös ajateltuja aikatauluja:
- Taloudellisten toimijoiden (Multilla työksenne kuvaavat esim.) tulee noudattaa 2 vuoden ylimenokauden jälkeen voimaanastumisesta laskettuna.
- Luokan 0 (alle 250gr) ja myyntiinlaskettu alle kaksi vuotta voimaantulojen jälkeen olevien tuotteiden käyttö sallittu jatkossakin.
- Kolme vuotta voimaantulon jälkeen kaikkien toimijoiden (lennättäjät, valmistajat) tulee toimia määräysten mukaisesti

Mites me harrastajat?

Itse määräyshän antaa hyvinkin kylmän kuvan tulevaisuudesta. Luonnoksen selitys-lisäys antaa hieman huojennusta.

Eli EASA:n ajatuksena että lennokkiharrastajien tulevaisuudessa on kaksi vaihtoehtoa: Joko menet luonnoksen säännöillä tai kuulut yhdistykseen tai kerhoon.

Ajatuksena on että 2 vuotta määräyksen voimaanastumisen jälkeen viranomainen antaisi tämän määräyksen tiedoksi kerhoille ja yhdistyksille. Suomessa tämä tarkoittanee Trafi -> SIL -> SIL:n jäsenkerhot ja -yhdistykset, eli käytännössä kaikki ilmailua harrastavat kerhot ja yhdistykset. Mukaanlukien siis RC-Kopterit ry joka siis on SIL:n jäsenyhdistys.

Itse lennokista mainitaan että lennokkia ei ole määritelty mutta kattaa harraste-, näytös-, urheilu- ja kilpailulennättämisen.

Mitä tulee itse lennokin fyysisiin määräyksiin luonnoksessa todetaan vain että "toteamme että jotkin säädökset voivat olla vaikeita toteuttaa ja syvempi konsultaatio asian tiimoilta tullaan järjestämään" Eli jep. Mutta kukaan ei vielä tiedä mitä on tulossa ja missä muodossa. Itse tehtyjen laitteiden osalta asia on myös hieman auki, varsinkin harrastekäyttöön.

Tässä on tietynlainen takaportti siis olemassa. Se että mitä kerhon jäsenyys auttaa on asia erikseen, luonnos kertoo että "kerhoilla ja yhdistyksillä on infra (lue: kenttä) toimintatavat ja turvallisuuskulttuuri jotka tarjoavat riittävän takeen turvallisuudesta." Tätä kautta siis EASA katsoo että jos olet kerhon jäsen lennätätä vastuullisesti ja oikeassa paikassa. Suoraan tosin ei sanota että lennättämisen tulee tapahtua kerhon kentällä, mutta on siis vielä paljon muutkain jota ei sanota suoraan.

Syynä tähän lennokkiharrastajien "helpottamiseen" on suoraan sanottu hyvä turvallisuushistoria.

No, nyt sitten. Onko tämä uhka? Mielestäni on, eikä vähiten siitä syystä että nyt on riskinä harrastuksen marginalisoituminen enitsestään, laitteiden (lennokkien) monimutkaistuminen tekniikaltaa ja sitä kautta kallistuminen ja lopuksi vielä "järjestäytymispakko".

Pertti Peruskopteristi sitten, sunnuntailentäjä? Oletettavimmin pörräilee kuten ennenkin jos vain laitteita saa sopivassa muodossa, pitää muistaa että meitä harrastajia on iso osa jotka eivät ole järjestäytyneitä mitenkään. Tapahtuuko siis "katso kohta rangaistukset", kukaan ei pysty vielä varmasti sanomaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

"Mitä tämä tarkoittaa mun 12S Hyper3DSpede-kopterille?"
- Käsittääkseni 3 vuotta määräyksen voimaantulon jälkeen sen lennättäminen voi olla loppu. Riippuu viimekädessä Trafista.

"Saako neljän vuoden päästä enää Logo 800 tai Goblin 700-kopteria?"
- Ei nykyisessä laajuudessa. Tai sitten saa, työkäyttöön, luvat ovat vähän erilaiset, huoltokirjat, jne jne. Ja maks 11S akuilla. Ei lennä Xxtreme tollasilla mopoilla... Tai sitten saa jollain hybridisäännöillä.

"Paljonko tulee sakkoja jos jää kiinni?"
- Määräysluonnoksessa on mainittu että "jäsenvaltion tulee määritellä säännöt taloudellisten toimijoiden (ammattikäyttäjät) tekemille määräysten vastaisille toimille sekä määriteltävä toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi. Tälläiset säännöt voivat vakavissa rikkomuksissa tuottaa rikosvastuun. Rangaistusten tulee olla tehokkaita, suhteellisia sekä varoittavia."

"Voiko 250 gramman vehkeellä edes lennättää?"
- Voi, kysäise FPV-lennättäjiltä

HUOMIO: Tässä oli siis pääpiirteitä ja poimintoja. Suosittelen tuon lukemista. Ei kannata pelästyä 72 sivun kokoa, tuttuun tyyliin puolet on turhaa diibadaabaa ja "tulossa pian"-sivuja.

**********************

Tero PerusKopteristin loppusanat.

Tässä on selkeä riski. Mikäli määräysluonnos astuu voimaan nykyisessä muodossaan aiheuttaa tämä muutamia ihan suoria asioita, muun muassa pienten kopterivalmistajien lopettamisen puhtaasti byrokratia- ja hyväksymistarpeen kasvamisesta johtuen. Yksi rajoittava tekijä on jännitteet, eli 12S kopteri olisi historiaa. Mielenkiintoista on että räkäkoptereita ei mainita mitenkään, ei edes määritelmää "tai vastaava teho", on vain tasa- tai vaihtojännite. Nitro is back? Eiku ei. Sehän on "räjähdysvaarallinen"...

Näkisin että harrastustoiminta jatkuu kuitenkin nykyisellään Suomessa vähintäänkin rekisteröidyillä lennätyspaikoilla. Sen jälkeen jos/kun tämä määräys EASA:n toimesta tulee EU:n sisällä voimaan jossakin muodossa tulee muistaa että EU-jäsenvaltiot rakentavat omat määräyksensä tämän pohjalle, ei välttämättä suoraan tämän mukaan. Henkilökohtaisesti en usko että meidän tarvitsee huolestua nykyisten laitteiden lennättämisestä mitenkään. Uusien saanti tai niiden hinta voi olla kokonaan toinen kysymys esimerkiksi 5 vuoden päästä. On päivänselvää että kaikki valmistajat siirtävät vähintäänkin pitkällä tähtäimellä tästä aiheutuvat kulut kuluttajalle. Pitää muistaa että valmistajat tekevät rahaa, eivät hyväntekeväisyyttä.

Keskustelu on vapaa, ja pidetään maltti mukana

EDIT: Lisätty luonnoksen muistiosta jokunen ajatus sekä selostetty harrastajan tilannetta. Ehkä kask typoo korjattu, kaikkia en käyny läpi. (Kiitos Proffa84)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Wilikki - 11 Lokakuu, 2016, 18:04:03
Olen pöyristynyt😤

Tulee jo sen verran paksua tuubaa, että jos läpi menee niin taitaa suurin osa Suomen koptenisteistä olla hyvinki rikollisen mallista sorttia :o
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 11 Lokakuu, 2016, 18:12:25
eikö voisi jättää matala ilmatila 3D spedeille täysin avoimeksi. Sanotaan vaikka 0-2metriä. Ei luulis haittaavan yleisilmailua.

Tosin kun mä tossa pornaisten pellolla lähen sorvaamaan ja speed meneekin vahingossa 55kmh niin että Rysselissä tulee alarma ni onhan se mun kone jo syvällä maan sisässä ennenku ne rysseliläiset kerkee sieltä paikalle sakottamaan. Ja mähän en oo nähny mitään! ;D
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Toeh - 11 Lokakuu, 2016, 18:16:15
Kuulemma Venäjällä jo harrastetaan niin että maksetaan isolla rahalla ihmiset hiljasiks tai lennetään pieniä koptereita metsässä hakkuuaukealla ja yks tyyppi kiikareilla valvoo tien reunassa. Tämä on ihan kyseisestä maasta kotoisin olevalta harrastajalta kuultu tuossa viime kesänä ku oltiin lennättelemässä Suomessa poliisiaseman vieressä. Otti siitä kuvia naureskellen ja pisti vissiin sen maan kopufoorumille että näin Suomessa.  :P

Kaiketi se 250g raja on siellä tullu ja sakko on oikeasti niin tuntuva että nähdään vaivaa jotta saadaan järjestettyä turvallinen paikka salaharrastaa. Minä ite olin siinä käsityksessä että siellä sais lentää about mitä vaan miten vaan ja millä vaan mutta ilmeisesti ei.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Wilikki - 11 Lokakuu, 2016, 18:20:09
TohtoriR :-[

Aijaa, että mm. minut sitte rajattaisiin pois tuolla 0 -2m lentokorkeudella >:( Että että syvyyslentoko kriminalisoitaisiin kokonaan! >:( >:( Tätäkö tässä haettiin >:(
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 11 Lokakuu, 2016, 18:56:56
:D
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: jkkmobile - 11 Lokakuu, 2016, 19:14:09
Unohtuipi kokonaan tuo toinen filu jossa kerrotaan etteivät määräykset koske clubien kentillä eivätkä kittien maahantuontia..

Eli niille jotka lentävät virallisilla kentillä mikään ei muutu.


www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Explanatory%20Note%20for%20the%20UAS%20Prototype%20regulation%20final.pdf

EDIT by Tero: Heitin hittoon lontoot.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: hukkapätkä - 11 Lokakuu, 2016, 19:25:37
Aiheuttaa yksinäiselle harrastajalle harrastuksen vaihdon. Josko salaa sit jossain puskassa jotain ncpx:ää
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: mikek - 11 Lokakuu, 2016, 19:45:25
Kuten Trafi on sanonut, valvontaan ei ole resursseja... Eikä niitä edes kiinnostais juosta jonkun kopterin perässä. Harrastaminen jatkukoon...
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: xio - 11 Lokakuu, 2016, 20:07:42
Ei naurata jos joudutaan luopumaan 12s ja 14s setupeista
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: skybolt - 11 Lokakuu, 2016, 20:16:41
Ei muutaku kerhoa pystyyn ja kerholle kenttä.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Bnito - 11 Lokakuu, 2016, 20:20:49
Kuten Trafi on sanonut, valvontaan ei ole resursseja... Eikä niitä edes kiinnostais juosta jonkun kopterin perässä. Harrastaminen jatkukoon...

Nimen omaan. Kuka tuota muka oikeasti valvoisi?
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Wilikki - 11 Lokakuu, 2016, 20:21:55
ja kuka tuota noudattas jos näin olis.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 11 Lokakuu, 2016, 20:26:22
On aika iso porrastus luokkien 0 ja 1 välillä - luokka 0 alle 250g ja luokka 1 alle 25kg.

Vaikka tuo esitys yliampuva onkin, niin on pohjimmillaan loogista, että riskit määritellään lennokin / kopterin koon mukaan. Onhan joku 700-luokan kopteri oikeasti paljon vaarallisempi kuin vaikka 250-luokan FPV miniquad vaikka ne tuntuvat olevan joillekin tahoille se suurin mörkö taivaalla. Porrastus voisi silti olla kevyempi esim. alle kilon kokoisille laitteille voisi olla paljom kevyemmät vaatimukset.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: virtakuono - 11 Lokakuu, 2016, 20:27:15
en minä ainakaan noudata perkl. Täälä meillä ei oo ees lennokkikenttää. Kyllä mie vaihtaisin harrastusta tai maisemia jos menee nuin hulluiksi ettei enää sais ees oman kämpän eteen joenjäälle mennä lennättään räkäkopteria vartiksi ennen pimeän tuloa töiden jälkeen talvella...
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: virtakuono - 11 Lokakuu, 2016, 20:28:21
kentän sais ehkä johki 30km päähän kotoa jonne ei talvella oo mitään jakoja päässä ennen pimeätä ja kesälläki pitäs kävellä kun ei o autoa.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 11 Lokakuu, 2016, 20:43:29
Lisäsin tuosta luonnoksen muistiosta mainintoja ja suomennosta. Eli siis harrastajan näkökulmasta.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 12 Lokakuu, 2016, 13:24:48
Jaha peli on alkanut.

Pornaisten pellolla on EASAn tiedustelukärpäsiä. Kovia perkkele!

(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161012/66d1e7af0cee201489b35d20d57122e6.jpg)

(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161012/09f80a351a0ad009b9911f41eafee324.jpg)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TR - 13 Lokakuu, 2016, 15:53:52
Kysäisin piruuttani asiaa suoraan Trafilta ja ainakin tämän perusteella hekin yrittävät asiaan vaikuttaa ettei nyt menisi ihan päättömäksi.. :)

Hei,
 
kiitos viestistä. Kyseessä on ehdotus EU:n toimeenpanoasetukseksi miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavasta lentotoiminnasta. Asetus koskisi niin ammatti- kuin harrastuskäyttöäkin.
Asetusehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella. EU:n asetukset ovat sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä eli ne syrjäyttävät kansallisen lainsäädännön siinä laajuudessa, kuin kussakin EU-asetuksessa säädetään. Useissa EU:n asetuksissa on myös annettu mahdollisuus kansalliseen säädösten/määräysten antamiseen joissakin rajoissa. Suomi pyrkii vaikuttamaan nyt kyseessä olevan asetuksen sisältöön muun muassa niin, että kansalliset olosuhteemme voitaisiin huomioida kansallisten viranomaisten toimintavaltuuksia määriteltäessä. Tähän sisältyy osaltamme myös perinteisen harrastetoiminnan jatkumismahdollisuuksien huomioiminen.
 
Toivottavasti tämä auttaa asian selvittämisessä. Tarvittaessa vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: 338federal - 15 Lokakuu, 2016, 09:21:08
Täällä tää harrastus loppuu. Noh kesällä aijaa 50km helukalle ruokatunnilla lenteleen. Katsotaan miten käy.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Jerkku - 15 Lokakuu, 2016, 09:25:42
Tuskinpa siellä teillä on niin tehokasta valvontaa, että teikäläisen lennättelyihin paljoa vaikuttaa ;)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: 338federal - 15 Lokakuu, 2016, 10:13:56
Eipä täällä ole oikeen lentoliikennettäkään. Jos minä minun gobbelon vetasen tonne 11km korkeuteen niin ehkä sillon olen kusessa. Noh voihan sitä maakotkaan sattua ja sitten siittä joutuu luvattomasta riistan taposta joutua linnaan. Olishan sekin kokemus 😆
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Matti Häkkinen - 15 Lokakuu, 2016, 13:27:55
Toi on yksi esimerkki siitä miksi ruuhkaisen Euroopan säädökset eivät oikein osu tänne pohjoiseen pois lukien PK seutu.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: jkkmobile - 15 Lokakuu, 2016, 14:27:08
EAS ja FAI puuttunut touhuihin ja yrittävät järkeistää sääntöjä:

https://www.bmfa.org/News/News-Page/ArticleID/2406/FAI-Europe-Air-Sports-Update-on-EASA-Prototype-Rules-for-Unmanned-Aircraft

EASA has tried to minimise the impact of the Prototype Rules on model flying
(through Article 15) and proposes that it will be accommodated within the
regulatory framework under a simplified authorisation process within the
proposed ‘Specific Category’.
Concerns have been raised by the model flying community (500,000+ in Europe)
that the proposed rules do not meet their needs and could result in demanding
and inappropriate technical requirements being imposed. On behalf of the model
flying community, Europe Air Sports (EAS) and the Fédération Aéronautique
Internationale (FAI) have registered their concern directly with EASA and all
parties met together in the last few days to discuss the situation.
As a result of the meeting, EASA has invited EAS/FAI to provide suggestions on
how the Prototype Rules could be amended to better reflect the needs of model
flyers and this work is in progress.
In parallel, proposed amendments to the EASA Basic Regulation have been
submitted to the European Parliament to specifically remove model flying from
EASA’s oversight with the objective of adopting rules for model flying more
closely aligned with those recently agreed by the Federal Aviation Administration
(FAA) in the USA
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: jkkmobile - 15 Lokakuu, 2016, 21:27:35
Sakemannitkin suuttu:

https://www.dmfv.aero/presse/dmfv-lehnt-easa-vorschlaege-ab/
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 16 Lokakuu, 2016, 22:12:45
Täältä löytyy tuo FAIn ja EAS:n lausunto jäsenneltynä melkoisen hyvin, tänään julkaistu: http://www.fai.org/news/42436-europe-air-sports-eas-a-fai-response-to-easa-prototype-rules-for-unmanned-aircraft
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Mesihukka - 17 Lokakuu, 2016, 08:50:02
Täältä löytyy tuo FAIn ja EAS:n lausunto jäsenneltynä melkoisen hyvin, tänään julkaistu: http://www.fai.org/news/42436-europe-air-sports-eas-a-fai-response-to-easa-prototype-rules-for-unmanned-aircraft

"The problems encountered to date with recreational ‘drone’ operators have involved pilots operating unlawfully as a result of existing regulations being inadequately enforced.  The prototype rules will do little to change this situation, but are likely to have the greatest impact on those who already operate lawfully."

Tässä minusta paras yksittäinen vasta-argumentti. Eli jos jokainen rtf kameramultipilotti olis toiminut nykyisen lainsäädännön puitteissa, ei mitään ongelmia olis koskaan tullukkaan, jolloin tää EASA:n sääntöluonnos ainoastaan hankaloittaisi lainkuuliaisten harrastajien toimintaa eikä lisäisi turvallisuutta juuri lainkaan.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 17 Lokakuu, 2016, 11:58:34
Jos massalle mainostaa säihkyvää i-luuria ni kyllähän ne sellasia ostaa vaikka se ei hyvä oliskaan. ( ;D )

Tässä voi kyllä noi dronevalmistajatkin mennä jo vähä itteensä. Nyt noi vehkeet myydään sillä että ei sun tarvi tätä osata lentää ku tässä on autopilotti.

Jos lentäminen olis se pääsia eikä se kuvaaminen ni ei meillä olis mitään ongelmaa.

Kuvaaminen ku nyt on vaan jännempää siellä missä on jotain kuvattavaa eikä perämetsissä.

Yksinkertasin ratkasu olis kieltää ne kamerat noiden kyydistä tai ainakin laittaa vahvasti luvan taakse ni ei tapettais niiden työkseen tekevien ammattia. Ne ku kuitenki kai yleensä jotain sääntöjenkin päälle ymmärtää.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 17 Lokakuu, 2016, 12:27:59
Tässä minusta paras yksittäinen vasta-argumentti. Eli jos jokainen rtf kameramultipilotti olis toiminut nykyisen lainsäädännön puitteissa, ei mitään ongelmia olis koskaan tullukkaan, jolloin tää EASA:n sääntöluonnos ainoastaan hankaloittaisi lainkuuliaisten harrastajien toimintaa eikä lisäisi turvallisuutta juuri lainkaan.

Säännöksen taustalla on kuvauskoptereiden lisäksi varmaan myös terrorismintorjunta. Kameralinkin avulla periaatteessa minkä tahansa lennokin, quadin tai kopterin voi muuttaa kauko-ohjatuksi pommikuljettimeksi. Mitä isompi lennokki, sitä suurempi 'hyötykuorma'. Esim. mtkustajakoneen pudottaminen lennokilla vaatisi rutkasti huonoa onnea ja todella holtitonta käytöstä mutta tarkoituksella ja suunnitelmallisesti se voisi hyvinkin onnistua. Oikeastaan pieni ihme, ettei niitä ole vielä nähty muualla kuin ISISin maaperällä...
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Mesihukka - 17 Lokakuu, 2016, 13:04:14
Säännöksen taustalla on kuvauskoptereiden lisäksi varmaan myös terrorismintorjunta. Kameralinkin avulla periaatteessa minkä tahansa lennokin, quadin tai kopterin voi muuttaa kauko-ohjatuksi pommikuljettimeksi. Mitä isompi lennokki, sitä suurempi 'hyötykuorma'. Esim. mtkustajakoneen pudottaminen lennokilla vaatisi rutkasti huonoa onnea ja todella holtitonta käytöstä mutta tarkoituksella ja suunnitelmallisesti se voisi hyvinkin onnistua. Oikeastaan pieni ihme, ettei niitä ole vielä nähty muualla kuin ISISin maaperällä...

Mä en kyllä ihan nää miten tää säännöstö edesauttaa terrorismintorjuntaa millään tavalla. Tai siis jos jollain on tarpeeks motivaatiota rakentaa pommimulti ja pudottaa lentokone, niin eiköhän se noi EASA:n ehdottamat tekniset rajoitukset sais kierrettyä melko vaivattomasti.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 17 Lokakuu, 2016, 15:25:31
Mä en kyllä ihan nää miten tää säännöstö edesauttaa terrorismintorjuntaa millään tavalla. Tai siis jos jollain on tarpeeks motivaatiota rakentaa pommimulti ja pudottaa lentokone, niin eiköhän se noi EASA:n ehdottamat tekniset rajoitukset sais kierrettyä melko vaivattomasti.

No joo, tämä on tietysti vain spekulaatiota mutta minusta sääntöehdotuksessa on selkeästi pyrkyä siihen suuntaan (esim. vidolinkkien kantaman rajoittaminen fyysisesti). Toinen asia tietysti ovatko keinot oikeita? Aseenkanto-oikeutta ja pommitarpeiden myyntiä rajoitetaan myös mutta silti niillä tapetaan ihmisiä. Syyllisten etsintä on rekisteröinnin ja valvonnan takia kuitenkin helpompaa kun pommeja ja aseita ei myydä joka maitokaupassa. Esim. Ranskan ja Saksan terroriteoista huolestuneen EU-viranomaisten näkökulmasta saattaa olla turvallisempaa, jos pomminkuljettimeksi soveltuvia lennokkeja on maassa tuhat kappaletta ja ne ovat kaikki rekisteröityjä lyhyen kantaman laitteita kuin että niitä on miljoona eikä yhdenkään omistajasta, koosta tai toimintasäteestä ole tietoa.

Salaliittoteoriat rules ;)!
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 17 Lokakuu, 2016, 15:32:40
Nää säännöthän on tehty vaan lainkuuliaisten "vakavien" harrastajien kiusaks.

Kaiken maailman markkinakuvaajat jatkaa ihan ku ennenkin, keneltäkään mitään kysymättä, samoin pahaa aikovat, ei niitkään paljoa laki ja määräykset kiinnosta.

Jos katsotaan asiaa sillai että jos ny käy niin huonosti etät esim mun logon pörräämine on syystä tai toisesta kielletyt ni lopetanko mä? Tuskin, melko varmasti käyn pinsiön kentällä ihan samallai ku ennenkin. Varmaan siitäkin sitten tulee se isompi rangaistus ku raiskauksesta tai pahoinpitelystä, sittenhän sen näkee :)

Toistaseks ainut hyvä puoli koko touhussa on mun nähdäkseni se että tässä ajetaan vähintään puoli-vakavissaan olevia järjestäytymään, ja tää on hyvä asia. Koska meillä on painoarvoa ainoastaan jos meitä on enemmän. Ja vielä lisäksi se että järjestäytynyt lennättäjä saa pakostakin edes vähän kuranttia tietoa mm. siitä mitä saa/pitää/voi tehdä ja mitä ei. Ja kumpikin näistä asioista on vaan ja ainoastana hyviä.

Tässä on nyt sen verran isot organisaatiot ihan oikeutetusti nostanu melko voimakasta vastareagointia EASAn suuntaan että nyt pitää EASAn huomata tää itteki, tää ei kannata ajaa tämmösenä läpi. JOs tollasenaan ajetaan tuo EU:lle läpi niin senhän tietää että sitten on taas hauskaa.

Ja pieni Suomi taas yrittää "kansalliset olot huomioonottaen" joustamaan, joskus onnistuu, liian usein ei.

Eli pallo on nyt melko tarkkaan EASAn käsissä, jäämme odottelemaan...

(Perustetaanko "RC-Flyers 1%:er Club"? ;D)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Murgo - 17 Lokakuu, 2016, 16:35:29
Mä en kyllä ihan nää miten tää säännöstö edesauttaa terrorismintorjuntaa millään tavalla. Tai siis jos jollain on tarpeeks motivaatiota rakentaa pommimulti ja pudottaa lentokone, niin eiköhän se noi EASA:n ehdottamat tekniset rajoitukset sais kierrettyä melko vaivattomasti.

Eipä se auta ammunnanharrastajien aseiden takavarikointikaan mutta sitä silti huudetaan terrorismin torjunnan nimissä vaikkei LAILLISILLA aseilla liene juuri teroiltu näitä kouluammuntoja lukuunottamatta. Mutta suuri tyhmä massa on vauhkoontunut ja sille pitää näyttää että jotain tehdään, sillä ei niin ole väliä onko toimenpiteistä hyötyä. Ja tietty aina parempi jos samalla jonkun "epäilyttävän hörhöporukan" harrastelua rajoitetaan, onhan se aina kiva jos joltain toiselta kielletään jotain mikä ei itseä kiinnosta.

Lentokoneen pudottaminen taitaa kyllä vaatia tarkoituksellakin tehtynä niin paljon tuuria ettei varmaan onnistu, on meinaan turhan nopeasti liikkuva maali. Sensijaan parin kilon pommin vieminen haluttuun paikkaan varmasti onnistuu, saahan moniin lennonohjaimiin jopa ohjelmoitua reitin ennalta eli terroristin ei edes tarvitse olla itse ohjaamassa vaan hän voi lähteä karkuun heti laitettuaan koneen ilmaan eli videolinkkiäkään ei tarvita.

Mutta kun osia tosiaan saa Kinasta tilaamalla niin eipä liene mitenkään realistisesti mahdollista rajoittaa niiden maahantuontia vaikka laki periaatteessa kieltäisikin. Aseita ja räjähteitäkin saavat hankittua vaikka ne ovat sentään hyvin tiukasti valvottua kamaa suunnilleen kaikkialla vähänkin sivistyneessä maailmassa niin mikseivät sinänsä harmitonta elektroniikkaa?
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 17 Lokakuu, 2016, 16:49:14
Lentokoneen pudottaminen taitaa kyllä vaatia tarkoituksellakin tehtynä niin paljon tuuria ettei varmaan onnistu, on meinaan turhan nopeasti liikkuva maali. Sensijaan parin kilon pommin vieminen haluttuun paikkaan varmasti onnistuu, saahan moniin lennonohjaimiin jopa ohjelmoitua reitin ennalta eli terroristin ei edes tarvitse olla itse ohjaamassa vaan hän voi lähteä karkuun heti laitettuaan koneen ilmaan eli videolinkkiäkään ei tarvita.

Nyt karkaa spekulaatiot jo villeille raitelle, mutta en ihmettelisi jos viranomaisten skenaarioissa siintaisi esim. tilanne, jossa räjähteillä tai paremman puutteessa vaikka harjateräksen pätkillä lastattu lennokki / multi / kopteri (tai vaikka kaksi, tai neljä) ohjataan nousukiidon viime metreillä kiihdyttävän lentokoneen moottoriin (tai molempiin moottoreihin). Silloin periaatteessa riittäisi, että terroristi lentää videolinkin avulla suoraan kiitotiellä kiihdyttävää konetta vastaan... Pelottava ajatus -  varsinkin jos joutuisi työkseen miettimään turvallisuusasioita. Uh, taidanpa peruuttaa syyslomamatkan lennot...
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 17 Lokakuu, 2016, 16:58:54
Tartteeko tällasta nyt spekuloida? Dronet nyt vaan operoi liian usein aivan väärissä paikoissa aiheuttaen haittaa niin yleisilmailulle, siviili ilmailulle ku tavalliselle festarivieraallekkin tarkoituksenaan saada toinen toistaan "parempaa" videorainaa.

Ei tällasilla säännöksillä saa sitä oikeaa terroristia rajotettua mutta isoja massoja saa kyllä ohjattua jos laitetaan vaikka sakkouhka hatuksi.

Se on vaan iso harmi että yhden ihan uuden lajin perseily saa aikaan tämmösiä ehdotuksia joita ei ole mitenkään kohdennettu ongelmaryhmää vastaan. Vaan vaikutus jaetaan kaikille.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 17 Lokakuu, 2016, 17:07:28
Tohon just FAI ja EAS yrittää nyt lujaa vaikuttaa, kohdentamiseen. Koska nythän ammutaan haulikolla sitä kärpästä.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: virtakuono - 17 Lokakuu, 2016, 20:19:09
(Perustetaanko "RC-Flyers 1%:er Club"? ;D)

Mä perustin jo :D Epävirallisen mutta kumminski. Tervetulloo kunniajäseneks! :D
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: virtakuono - 17 Lokakuu, 2016, 20:22:06
Mä komppaan tohtoria siinä että videokuvaus on se ongelma. Mää oon saunassa isän kanssa spekuloinu ongelmaa paljon ja keksitty miljoona hyvää ratkasua mutta niitä ei muista enää seuraavana päivänä...
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 17 Lokakuu, 2016, 22:34:18
ISIS on näköjään ottanut kopterit uuteen käyttöön:

http://www.ibtimes.com/isis-drone-attack-iraq-kills-2-kurdish-fighters-injures-2-french-soldiers-reports-say-2430276
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: mikek - 17 Lokakuu, 2016, 23:12:40
Tässä minusta paras yksittäinen vasta-argumentti. Eli jos jokainen rtf kameramultipilotti olis toiminut nykyisen lainsäädännön puitteissa, ei mitään ongelmia olis koskaan tullukkaan, jolloin tää EASA:n sääntöluonnos ainoastaan hankaloittaisi lainkuuliaisten harrastajien toimintaa eikä lisäisi turvallisuutta juuri lainkaan.

Mistäs löydät edes nykyiset voimassa olevat säädökset? Voisi varmaan toimia, jos niitä jostain edes tuputettaisiin. Jonkilaista vastuuta olisi jo pitänyt luoda myyjille, jotka noita RTF "tämä lentää AINA takaisin napista" settejä myy. Nivaska säännöksiä ja ohjeita messiin, niin ehkä edes muutama ne lukisi. Kuitenkin suurin osa "minä haluan kuvata taloni taivaalta" tyypeistä käy sen hakemassa ihan jostain kotimaisesta kaupasta.

Se on vaan iso harmi että yhden ihan uuden lajin perseily saa aikaan tämmösiä ehdotuksia joita ei ole mitenkään kohdennettu ongelmaryhmää vastaan. Vaan vaikutus jaetaan kaikille.

Yhden uuden lajin "haara". Mineillä kisataan nykyään ympäri maailmaa ja potit huitelee sadoissa tuhansissa. Suomalaisia on ollut edustamassa ja voittaneetkin skaboja. Tuo harrastusryhmä taas tästä uudesta lajista on vastuullista sekä tietävät riskit ja miten lentotoimintaa järjestetään. Yleensä vielä pyydetään uusia tulemaan tsekkaamaan lentoa uudella kalustollaan, niin saavat ihan kädestä pitäen neuvontaa miten ja miksi näin toimitaan. Kyllähän noita nutinoita kuulee että siellä ja täällä on lennetty piknikkiä pitävien päällä, mut todelliosuus on ollut ihan jotain muuta.
Otsikko: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 17 Lokakuu, 2016, 23:28:17
Mike, tossa puhuttiin uudesta lajista nimeltä "kameramultit", ei teidän touhusta joka on kisamuotoineen vastuullista.

Meni vähän väärään puuhun nyt, yleistäminen on vaarallista puoleen ja toiseen.

EDIT: Enpä malta olla tarttumatta tuohon "lennetty piknikkiä olevien päällä" hiukan. Eräässä tapahtumassa oli kopteristien koko kirjoa paikalla, siellä sitten pari FPV-kaveria pörräili lentolinjan takana, varikkoalueella ja vielä ihmisten päällä. Kun heille asiasta ihan asiallisesti kerrottiin että tuo ei ole ihan suotavaa oli heidän kommenttinsa että "piti lopettaa kun kopteristit pelkää". En minäkään pistä kaikkia FPV-kavereita tähän joukkoon, päinvastoin, kaikki jotka minä tunnen ovat hyvinkin vastuullisia ja tietävät käsitteen "turvallisuus" eivätkä pelleile sen kanssa.

Vatipäitä on kaikissa joukoissa. Joskus ihan hyvästäkin kaverista tulee hetkeksi vatipää. Ikävä kyllä.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 17 Lokakuu, 2016, 23:46:46
Mistäs löydät edes nykyiset voimassa olevat säädökset? Voisi varmaan toimia, jos niitä jostain edes tuputettaisiin. Jonkilaista vastuuta olisi jo pitänyt luoda myyjille, jotka noita RTF "tämä lentää AINA takaisin napista" settejä myy. Nivaska säännöksiä ja ohjeita messiin, niin ehkä edes muutama ne lukisi. Kuitenkin suurin osa "minä haluan kuvata taloni taivaalta" tyypeistä käy sen hakemassa ihan jostain kotimaisesta kaupasta.

Yhden uuden lajin "haara". Mineillä kisataan nykyään ympäri maailmaa ja potit huitelee sadoissa tuhansissa. Suomalaisia on ollut edustamassa ja voittaneetkin skaboja. Tuo harrastusryhmä taas tästä uudesta lajista on vastuullista sekä tietävät riskit ja miten lentotoimintaa järjestetään. Yleensä vielä pyydetään uusia tulemaan tsekkaamaan lentoa uudella kalustollaan, niin saavat ihan kädestä pitäen neuvontaa miten ja miksi näin toimitaan. Kyllähän noita nutinoita kuulee että siellä ja täällä on lennetty piknikkiä pitävien päällä, mut todelliosuus on ollut ihan jotain muuta.

Tarkoitin tosiaan kuvauskoneita joita myydään kaikenmaailman mätänetin hyllyillä. Niinku koitin tuolla aiemmin kuvailla on mun mielestä ongelma siinä ku sitä rainaa pitää saada sieltä missä tapahtuu eli just niistä vääristä paikoista.

Myös se on ihan totta ja sanottu tässä jo moneen kertaan että myyjä ei sais myydä niitä laitteita sillä että sitä ei tartte osata lentää koska siinä on autopilotti. Toi on huono resepti heti kaupan hyllyltä lähtien.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: virtakuono - 17 Lokakuu, 2016, 23:55:57
näino.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: xio - 18 Lokakuu, 2016, 17:00:54
Lainaus
Vatipäitä on kaikissa joukoissa. Joskus ihan hyvästäkin kaverista tulee hetkeksi vatipää. Ikävä kyllä.

Kaikki multit roviolle! Ei olis ongelmia  ;)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 18 Lokakuu, 2016, 17:32:12
Mummiälestä ratkasu o heleppo. "Ilmakuvaus" luvanvaraseks, FPV selkeesti poisrajattuna. Sillähä tästä päästäis.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 18 Lokakuu, 2016, 18:17:56
Kyllä
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 18 Lokakuu, 2016, 18:22:01
Kaikki multit roviolle! Ei olis ongelmia  ;)

Ja CP-kopterit & lennokit sallittaisiin? Sehän olisi vähän  sama kuin kellettäisiin kaikki sähköt ja palattaisiin takaisin höyrymoottoriin ;). Siinä on syynsä miksi multeja myydään nykyään monin verroin enemmän kuin cp-koptereita ja lennokkeja yhteensä...
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 18 Lokakuu, 2016, 19:27:52
Alkaa mennä vähän juupaseipäs väittelyksi ja ideakin on jo hukassa.

Kyllähän siihen pitää puuttua mikä on ongelma. Ongelma nyt ei vaan taida olla cp kopterit tai perinteiset lennokit.

Ei olis kuvauskoneetkaan jos isot massat sais ajattelemaan mitä kannattaa tehdä ja missä.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 18 Lokakuu, 2016, 19:54:29
Odotamme mielenkiinnolla: http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/miten-kay-jos-lennokki-ja-lentokone-tormaavat-ison-britannian-puolustusministerio-tilasi-sarjan-testeja-6591593
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TimoK - 18 Lokakuu, 2016, 20:38:01
Ja CP-kopterit & lennokit sallittaisiin? Sehän olisi vähän  sama kuin kellettäisiin kaikki sähköt ja palattaisiin takaisin höyrymoottoriin ;). Siinä on syynsä miksi multeja myydään nykyään monin verroin enemmän kuin cp-koptereita ja lennokkeja yhteensä...

Montako kertaa CP-Kopteri tai lennokki on aiheuttanut vaaratilanteen? Aivan. Pahin asia tässä on se, että multi/ilmakuvaus harrastajilla/lennättäjillä on denial vaihe päällä ja kiistetään, että mitään ongelmaa edes olis olemassa. Mun mielestä siellä puolella olisi vähän peiliin katsomisen paikka. Kiitos ja anteeksi oli ihan pakko.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: patse - 18 Lokakuu, 2016, 20:44:53
Ja CP-kopterit & lennokit sallittaisiin? Sehän olisi vähän  sama kuin kellettäisiin kaikki sähköt ja palattaisiin takaisin höyrymoottoriin ;). Siinä on syynsä miksi multeja myydään nykyään monin verroin enemmän kuin cp-koptereita ja lennokkeja yhteensä...
No jos nyt miettii, että lennokit ja CP-kopterit on ollut käytössä harrastajilla 40-50 vuotta. Eli ovat olleet sallittuja, eikä kukaan ole puuttunut lennättämiseen saati laatinut lakiesitystä/säädöksiä niin hä?. Nyt sitten tulee uusi hieno keksintö multikopteri, jota ehditään myymään vain muutama vuosi niin jo aletaan rajoituksia ja säädöksiä laatimaan. Ei kyllä vaadi kovinkaan suurta päättelykykyä,että tietää mikä "lentävälaite" nykytilanteen on aikaan saanut.( samaa mieltä muiden kanssa, eli ne kovauskopterit joita lennätellään sopimattomissa paikoissa)
Henkilökohtaisten lennätyskokemusten perusteella( CP-kopterit) voin sanoa, että kun se "näpistä" lähtee niin ei se kahtakymmentämetriä kauemmas lennä :D
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 18 Lokakuu, 2016, 21:30:14
Ei ole tarkoitus kinata kenenkään kanssa. Itsekin olen lennellyt muuttuvalapakulmaisilla viimeiset kahdeksan vuotta.

Ongelman ydin on on siinä että multit ovat teknisesti edistyksellisempiä ja monikäyttöisempiä kuin lennokit tai kopterit. Sen vuoksi niitä myydään vuositasolla miljonittain eikä loppua näy. Ja kun laitteita on liikenteessä miljoonia, niin vahinkojakin sattuu samassa suhteessa.

EASAn säännösehdotus on sikäli vitsikäs, ettei se tule juuri estämään kuvauskopterien tai FPV-multien käyttöä - korkeintaan vain hieman kutistaa niiden kokoa. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen kaupan hyllyllä on rivi 249 gramman painoisia kuvauskoptereita ja FPV-racereita joita voi käyttää asetuksen 0-luokan puitteissa.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: patse - 18 Lokakuu, 2016, 21:54:22
Juu en halua kinata määkään, esitin vaan mielipiteen ;). Mutta niinkuin itse kirjoitit, että EASAn  säännöt ei vaikuta multeihin juurikaan. Vaikka juuri ne on saanut tän sääntö hässäkän aikaan(siis ne vastuuttomasti lennättävät). Niin mitäs sit nää CP kopterit?
Ei mua paljoo lohduta jos siirtymäajan jälkeen saan ostaa kaupasta 249 grammaa painavan CP kopterin  :D
Ps. Luotetaan nyt kumminkin, että lain säätäjillä on järki tallella ja tulee helpotuksia tohon määräysluonnokseen. Eli odotellaan kieliposkella :P
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: mikek - 18 Lokakuu, 2016, 22:46:08


Montako kertaa CP-Kopteri tai lennokki on aiheuttanut vaaratilanteen? Aivan. Pahin asia tässä on se, että multi/ilmakuvaus harrastajilla/lennättäjillä on denial vaihe päällä ja kiistetään, että mitään ongelmaa edes olis olemassa. Mun mielestä siellä puolella olisi vähän peiliin katsomisen paikka. Kiitos ja anteeksi oli ihan pakko.

Itseasiassa juuri cp kopterit ovat aiheuttaneet maailmalla kuolemantapauksia. Yleensä harrastaja on onnistunut tappamaan itsensä... Kiitos ja anteeksi, oli ihan pakko.

Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Picofly - 18 Lokakuu, 2016, 22:54:26
Tämän linkin takaa löytyy laskelmia / arvioita kuvauskoptereiden myyntiluvuista vuonna 2015. Maalimanlaajuinen myyntiarvio oli noin 1.2 miljoonaa harrastelijatason kuvauskopteria ja pelkän laitemyynnin arvo pikälle toista miljardia. Siihen kun lisätään päälle fpv-kopterit ja muut niin enpä usko, että quadit mihinkään katoavat. Ennen kuin EU-sääntely astuu voimaan, näitä myydään vielä muutama miljoona lisää.

http://www.droneflyers.com/2016/04/worldwide-consumer-camera-drone-sales-numbers-for-2015-and-2016/
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Mesihukka - 19 Lokakuu, 2016, 10:51:52

Itseasiassa juuri cp kopterit ovat aiheuttaneet maailmalla kuolemantapauksia. Yleensä harrastaja on onnistunut tappamaan itsensä... Kiitos ja anteeksi, oli ihan pakko.

Jos ny saivarrellaan, ni tässä kontekstissa varmaan kyse on vaaratilanteesta muuta ilmaliikennettä kohtaan.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TR - 19 Lokakuu, 2016, 13:39:12
Tämän perusteella autot pitää kieltää...  ;D

https://www.thesun.co.uk/news/1748040/packed-passenger-plane-crashes-into-car-while-taxiing-along-hong-kong-airport/ (https://www.thesun.co.uk/news/1748040/packed-passenger-plane-crashes-into-car-while-taxiing-along-hong-kong-airport/)


Edit: Väärä linkki...  ::)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Simo_M - 19 Lokakuu, 2016, 19:34:07
Tämän perusteella autot pitää kieltää...  ;D
https://www.thesun.co.uk/news/1748040/packed-passenger-plane-crashes-into-car-while-taxiing-along-hong-kong-airport/ (https://www.thesun.co.uk/news/1748040/packed-passenger-plane-crashes-into-car-while-taxiing-along-hong-kong-airport/)

Tuo osataan Suomessakin EFHK, OH-LMC, 4.2.1990, Finskistä oli lähellä tulla maailman vaarallisin lentoyhtiö.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 19 Lokakuu, 2016, 22:03:34
Tuo osataan Suomessakin EFHK, OH-LMC, 4.2.1990, Finskistä oli lähellä tulla maailman vaarallisin lentoyhtiö.

Pitäiskö kentän ja koneen tunnarien + päivämäärän sanooki meille jotain?
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: ropellihattu - 20 Lokakuu, 2016, 10:46:21
Tuo osataan Suomessakin EFHK, OH-LMC, 4.2.1990, Finskistä oli lähellä tulla maailman vaarallisin lentoyhtiö.

Milläs se tapaus olis tehnyt Finnairista maailman vaarallisimman?

Mielenkiintoinen yhteensattuma muuten, että ko. koneelle tapahtui 1996 toinenkin melko vakava haaveri. Vasen moottori toppas nousukiidon loppuvaiheessa.

Oho, offtopic...

Aiheeseen liittyen, aikoinaan Piikkiön Tuorlan pienkonekenttä meni muistaakseni RC-kamoilta totaalikieltoon kun moottorivarjoliitäjät kävivät mekastamassa ilman änkkäreitä ja saivat alueen asukkaat pillastumaan. Samahan tässäkin nyt on menossa, yksi ryhmä koomailee, kaikki kärsii.

Onneks mua ei kiinnosta mitä ne "määrää". Minä lennän täällä maaseudulla kaikessa rauhassa kuitenkin. Tai siis ei mulla ole yhtään lentovekotintakaan enää, mutta ehkä joskus taas... :D
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Murgo - 20 Lokakuu, 2016, 15:12:46
Älkää nyt ihmeessä täälläkin aloittako tuota "muut kuin minun lajini saa puolestani kieltää"- huutelua, sitä on aselakipuolella nähty jo ihan tarpeeksi kun (muuta ammuntaa harrastamattomat) metsästäjät (joille muuten sattuu aseenomistajaryhmistä ylivoimaisesti eniten jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia, urheiluammunnan saldo tässä suhteessa taitaa Suomessa olla pyöreä nolla) sanovat että "hupiammuskelun" saa kieltää kunhan heidän "ikiaikaista" harrastustaan ei haitata ja "perinteisten" ampumalajien harrastajat ovat sitä mieltä että toiminnalliset lajit ovat "turhaa räiskintää ja ramboilua" jne.

Kaikki RC-ilmailijat ovat tässä nyt samassa veneessä eivätkä täällä kirjoittelevat liene ainakaan kovin suuressa määrin sitä porukkaa joka sitä pahennusta herättää ja (todellisia tai kuviteltuja) vaaratilanteita holtittomalla lennätyksellä aiheuttaa.

"Kaikenkieltäjäkukkahattu ankeuttajien" päämäärä on kumminkin kieltää kaikki mitä voivat, siinä ei todellisella turvallisuudella ole mitään tekemistä vaan kyse on poliittisten pisteiden kalastelemisesta torjumalla keksittyjä "uhkakuvia" ja tarjoamalla kateellisille vahingoniloa kun jonkun harrastus kärsii.

Eli ei ruveta keskenämme kinaamaan siitä kuka se vaaranaiheuttaja on ja kenen syytä tämä on vaan kohdistetaan se energia mieluummin näiden hölmöilyjen torjumiseen sikäli kuin se on mahdollista.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Simo_M - 20 Lokakuu, 2016, 19:26:32
Milläs se tapaus olis tehnyt Finnairista maailman vaarallisimman?

Sillä että Finsski on pieni yhtiö ja turvallisuus lasketaan fatality/airmile.
Mutta kriteerejä tarkistaessani huomasin ettei tuota olisi laskettu Finskin viaksi, EFHK:n viaksi ehkä.
Lainaus
If an airline suffered a fatal accident through no fault of its own such as a runway incursion on the active runway (an incident where an unauthorized aircraft, vehicle or person is on a runway) this has also not been included.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 20 Lokakuu, 2016, 20:00:49
Tänne sopinee linkittää tämä kirjoitus lennunetistä: http://lennokit.net/showthread.php?t=64850

Eli nyt ei tosiaankaan ole sisäisten alalajien riitelyn aika, nyt tarvitaan ihan muita tekoja.

Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Luigi Cravatto - 20 Lokakuu, 2016, 20:10:23
Tänne sopinee linkittää tämä kirjoitus lennunetistä: http://lennokit.net/showthread.php?t=64850

Eli nyt ei tosiaankaan ole sisäisten alalajien riitelyn aika, nyt tarvitaan ihan muita tekoja.
On tullut mieleen monenkin keskustelun aikana, että on multikoptereissakin yksi hyvä puoli: kukaan ei enää ehdi halveksimaan Kiinan CP-kopuja kun kaikki antipatiat on nyt kohdistettu multeihin ;D Tuo oli siis vitsi.

Hyvä Tero! Hyvä kirjoitus, juuri tuosta on kyse: eletään ja annetaan muidenkin elää, ihmisiksi :)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: matipa 74 - 29 Toukokuu, 2017, 00:17:53
Herätellääs vähän vanhaa keskustelua.
eli tuumailin tuossa tuota jännite asiaa.
tuossa Teros kirjoitti "- Maksimi syöttöjännite 48 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 11S LiPo!)"
Mutta jos nyt oikein asian ymmärrän niin 12s akku on 44.4v (12x3,7v) eli jää alle 48v jänön.
Kun yleisesti nuo jännite tasot kun tulkitaan nimellisjänniteiden mukaan. Jolloin sillä ei ole merkitystä et mitä sinne on ladattu.
Auton akkukkin on 12v vaikka todellisuudessa sen jänö on lähempänä 14v.
Turvajärjestelmissä yleinen luokitus on 24v. Mutta akustojänöt  kuitenkin 26-28v.
Muuten tää aihepiiri kyllä vetää mietteliääksi. Jännä nähdä mihin tää show päättyy😢
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 29 Toukokuu, 2017, 06:48:01
Käykääs muuten kattomassa lentsu.fi sivuilta tän hetken tilanne, uusimman version suomennettu yhteenveto löytyy sieltä.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: xio - 29 Toukokuu, 2017, 17:44:37
Lainaus
Jännä nähdä mihin tää show päättyy😢

Vehkeet kaatopaikalle, mitä muuta voit odottaa?
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Matti Häkkinen - 29 Toukokuu, 2017, 17:58:54
Vehkeet kaatopaikalle, mitä muuta voit odottaa?

Miksi,
Ehdotuksessa on selvät kaksi luokkaa. Tämä on minusta OK.
Itse haluan siihen porukkaan joka saa (osaa) lennättää suht. vapaasti.
Tämä voi vaatia joitain asioita (SIL jäsenyys, tenti tms.).
Tulihan toi nitrolupakin hommattua. Ei sekää mikään iso juttu ollu.
Maailma on nyt vaan tullu siihen kohtaa,n että tää meidänkin harrastus on lähtenny jotenkin käsistä ja vaatii sääntelyä.
Tähän on sitten vaan sopeutuminen.
Mutta antaahan sääntely myös tiettyjä oikeuksia. Ainakin jos se tehdään hyvin. Uskon, että meillä on hyvää porukkaa näitä säännöksiä valmistelemassa, laatimassa ja kommentoimassa.

Itse olen luottavaisin mielin tämän suhteen.


 
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: MHo - 02 Marraskuu, 2018, 19:04:01
HERÄTYS kopteristit.


EASA-määräysluonnoksen viimeinen kommentointikierros päättyy ensi maanantaina 5.11.
Kattokaa lennokit.netistä tarkempi tilanne.
Linkki palautesivustolle on tässä: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1460265_en


Jos yhtään kiinnostaa päästä vaikuttamaan siihen miten teidän kopterointia tullaan jatkossa rajoittamaan EASA-säädöksessä, niin nyt on viimeinen hetki vaikuttaa.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: ropellihattu - 13 Helmikuu, 2020, 21:04:20
Jaahas mitäs, kesällä astuu "paskalaki" voimaan?

Kattelin tossa tota jargoniaa, ja jäi vähän kummastuttamaan yksi (noooo, aika monikin...) asia. Mites toi kerhon rajaaminen ulos säädöksistä menee? Siis millä perusteella se tapahtuu ja missä laajuudessa? Aika kamalaksi on touhu näköjään menny ku hetkeks kääntää selkänsä... :D

Mutta selkeesti huomaa, että on olleet asiantuntijat sorvaamassa sääntöjä...  ::)
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: TeroS - 13 Helmikuu, 2020, 21:09:25
Älä näin wanhaa ketjua katto :) Ei kerhoja ulos rajata, voipi käydä vielä päinvastoin.

Suomessa on erittäin liberaalit säännöt tulollaan kun vertaa siihen mitä EU oli meidän pään menoks suunnitellut. Kopteristia uudet säännöt koskevat melkeinpä lennokkilajeista vähiten joten huoli on melkoisen turhaa.

Ja joo, Suomessa näiden parissa on oikeesti olleet asiantuntijat, myös EU-tasolla.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: ropellihattu - 14 Helmikuu, 2020, 08:15:48
Oli uusin ketju tällä alueella jonka löysin. Enkä siis perustanut tämän ketjun sisältöön ihmettelyäni, vaan tuonne droneinfoon:

Tulevan EU lain myötä Suomessa ollut jako harrastajiin ja lentotyötä tekeviin toimijoihin katoaa kuten myös lennokki/kauko-ohjattu ilma-alus erottelu. Eli jatkossa kaikkia koskevat samat säännöt paitsi niitä tahoja, jotka on luettu kokonaan ulos EU lainsäädännöstä tai joille on annettu poikkeuksia lainsäädännössä. Näitä poikkeavia tahoja ovat luvanvaraiset lennokkikerhot sekä valtionilmailu. Lennokkikerhoille tulee mahdollisuus hakea lupaa perustuen, joko kansalliseen sääntelyyn tai kerhon omiin toimintaohjeisiin sekä johtamisjärjestelmään.

Eli tuon sisältö on väärin? Toki siis olettamuksena, että ko. kerho on hakenut lupaa. Mutta koitan siis kysyä, että mitä tuo tarkoittaa? Ja drone on jatkossa kaiketi mikä tahansa kauko-ohjattu lentävä esine? Itse tiivistelmä on hyvä, kaipaan juuri tuollaista enkä sitä 100 leiskan lakijargoniahöpötystä tai kymmenien ppt-kalvojen oksennusta.Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: jkkmobile - 14 Helmikuu, 2020, 20:33:41


01.07.2020 alkaen:

Vaikka eu antaa mahdollisuuden kerhoille hoitaa itse rekisteröinnin ja sivistämisen, suomessa halutaan trafin hoitavan kaiken. Eli pakko rekisteröityä ja suorittaa perus nettikoe. Rekisteröinti maksaisi 30 - 110 euroa ( 1, 3 tai 5 vuotta voimassa ) Peruskoe ilmainen rekisteröitäessä, myöhemmin 30 tai 40 euroa.

Kopumme kuuluvat luokkaan A3 ( itserakennettu 250g - 25kg ) ja lennätyksen tapahduttava alueella, jossa kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille henkilöille
aiheudu vaaraa. Mitään teknisiä rajoituksia ei ole 25 kg painorajaan asti.

Kerhot ja kentät pysyisivät samoin ehdoin kuin nytkin 01.07.2022 asti

Vakuutus pakollinen yli 20kg vehkeille. Ajatuksia myös muiden pakollisesta vakuuttamisesta viljelty mutta näyttää siltä että meidän touhuihin pakollisuutta ei tule.

01.07.2022 jälkeen:

Kopumme kuuluvat EDELLEEN luokkaan A3 ja lennätyksen tapahduttava alueella, jossa kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille henkilöille
aiheudu vaaraa. Mitään teknisiä rajoituksia ei ole 25 kg painorajaan asti.

Kerhon PITÄÄ hakea luvat jos haluaa pitää virallisen statuksen ja mahdolliset korko ym erillisvapaudet.

Kerhon kentällä voi toki jatkaa lennättämistä sen jälkeenkin ilman lupia, mutta alle 120 metrissä jos lupia ei halua/pysty hakea. Virallinen status vain katoaa. Kenttä on tällöin aivan kuin mikätahansa pelto ym alue.

... eli perseestä mutta ei maailmanloppu.

p.s.  meidän koput=

’yksityisesti rakennetulla miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä’ tarkoitetaan miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää, joka on
koottu tai valmistettu rakentajan omaan käyttöön, lukuun ottamatta sellaisia miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä,
jotka on koottu valmistajan markkinoille yhtenä rakennussarjana saattamista osista

UAS.OPEN.040 Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A3
Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A3 harjoitettavan toiminnan on oltava seuraavien edellytysten
mukaista:
1) toiminta suoritetaan alueella, jossa kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille henkilöille
aiheudu vaaraa miehittämättömän ilma-aluksen lennätysalueella koko sinä aikana, kun miehittämättömällä ilmaalusjärjestelmällä harjoitetaan toimintaa;
2) toiminta suoritetaan turvallisella vaakasuoralla etäisyydellä, joka on vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai
virkistysalueilta;
3) toiminnan harjoittajana on kauko-ohjaaja, joka on suorittanut verkkokoulutuksen ja läpäissyt UAS.OPEN.020 kohdan
4 alakohdan b alakohdan mukaisen verkossa tehtävän teoriakokeen;
4) toimintaa harjoitetaan miehittämättömällä ilma-aluksella,
a) jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 25 kg, kun kyseessä on yksityisesti
rakennettu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: matipa 74 - 14 Helmikuu, 2020, 22:27:38
Suora lainaus eur-lex sivulta, kohdasta UAS.OPEN.040 Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A3
Mitä toi kohta d) käytännössä tarkoittaa.
    

"toimintaa harjoitetaan miehittämättömällä ilma-aluksella,

a)
jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 25 kg, kun kyseessä on yksityisesti rakennettu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä; tai

b)
joka on 20 artiklan b alakohdassa määriteltyjen vaatimusten mukainen;

c)
jossa on luokan C2 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 3 osassa, ja jota käytettäessä suoran etätunnistuksen ja paikkatietoisuuden järjestelmät ovat aktivoituina ja päivitettyjä; tai

d)
jossa on luokan C3 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 4 osassa, ja jota käytettäessä suoran etätunnistuksen ja paikkatietoisuuden järjestelmät ovat aktivoituina ja päivitettyjä; tai

e)
jossa on luokan C4 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 5 osassa."


"yksityisesti rakennetulla miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä’ tarkoitetaan miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää, joka on
koottu tai valmistettu rakentajan omaan käyttöön, lukuun ottamatta sellaisia miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä,
jotka on koottu valmistajan markkinoille yhtenä rakennussarjana saattamista osista"

Eli koppelo johon haalitaan sähköt erikseen menis tuohon pykälään, mut allun super combo ei?

Näitähän pykäliä näköjään kannattaa mietiskellä parin viinilasin jälkeen :o
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: ropellihattu - 15 Helmikuu, 2020, 08:35:58
Niin saati rtf-vehkeet. Ei ole yksityisesti koottu, vaan tehtaan kokoama.

No, hyvä tietää nyt kuitenkin mitä lakeja ja säädöksiä tulen rikkomaan jatkossa. 😄
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: virtakuono - 15 Helmikuu, 2020, 12:46:14
Niin saati rtf-vehkeet. Ei ole yksityisesti koottu, vaan tehtaan kokoama.

No, hyvä tietää nyt kuitenkin mitä lakeja ja säädöksiä tulen rikkomaan jatkossa. 😄

Voi kun sais itekki sanua nuin muttako mie lennän näitä rattoreita työkseni niin pakko alakaa nouvattamhan lakeja.
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: matipa 74 - 15 Helmikuu, 2020, 14:12:13
Voi kun sais itekki sanua nuin muttako mie lennän näitä rattoreita työkseni niin pakko alakaa nouvattamhan lakeja.

Juu, parempi noita on noudatella. Sitä mukaa kun porukka hölmöilee, niin samaan tahtiin määräykset kiristyy.
Enkä nyt usko että tässä vaiheessa suomessa viranomaiset hirveästi kiinnostuu meidän touhuista, sillä aika hyvin täällä tuo trafin ohjeistus on mennyt perille tähänkin asti.

Otsikko: Lennokinharrastajalle ja lennokkikerhoille
Kirjoitti: Lennokkitoimikunta - 23 Maaliskuu, 2020, 07:44:39
Liittyen tuleviin viranomaismääräyksiin (ns. EASA) niin haluan kertoa hieman lennokkitoimikunnan työstä asiassa ja tiedottaa tulevasta työstämme. Määräysten tavoitteena on harrastustoiminnan hyvät ja turvalliset edellytykset, huomioiden eri osapuolet eli harrastajat, viranomaiset, muu ilmailu sekä sivulliset.

Maailma on muuttunut ja meidän on kehityttävä sen mukana. Uusien määräyksien taustalla on miehittämättömän ilmailun nopea kehitys sen mukana tullut tarve varmistaa kaikille turvallinen toiminta. Harrastuksemme kulkee muun ilmailun kanssa samaa polkua eli kun toimijoita oli vähän oli myös vähäinen tarve sääntelylle. Nyt kun toimijoiden määrä lisääntyy on tarve varmistaa pelisäännöt joilla kaikki voi toimia järkevästi.Ymmärrän että uudet määräykset lähtökohtaisesti nostaa monilla niskakarvat pystyyn. Rajoittaminen koetaan helposti negatiivisena yksilön vapauden rajoittamisena mutta tavoite sekä todennäköiset seuraukset huomioiden niin todellisuudessa kyse ei ole kovin suurista muutoksista tai vaatimuksista. Uusi tilanne kuitenkin tuo mukanaan myös potentiaalisesti paljon positiivista eli nostaa harrastajia vastuullisiksi toimijoiksi ilmailun parissa sekä lisää turvallisuutta. Keskustelu viranomaisten kanssa ovat sujuneet rakentavassa ja hyvässä hengessä, eikä heidän tavoitteena ole aiheuttaa tarpeetonta kiusaa vastuullisille harrastajille vaan sopia miten toiminnallemme turvataan edellytykset kehittävässä yhteiskunnassa.

Lennokkitoimikunta koostuu laajan kokemuksen omaavista harrastajista, jotka tekevät paljon vapaaehtoista työtä ilmaiseksi yhteisen edun nimissä. Pyrimme kuuntelemaan monia näkemyksiä ja katsomaan tilannetta kaikkien näkövinkkelistä. Tiedämme, että prosessi aiheuttaa monissa ahdistusta ja koetamme sitä helpottaa tarjoamalla konkreettisia ja helppoja toimintaohjeita sekä tietoa. Kuitenkin resurssimme ovat kovin rajalliset ja pyydämme ymmärrystä, kärsivällisyyttä sekä tukeanne. On helppoa kyseenalaistaa ja kritisoida mutta vaikeampaa rakentaa ratkaisuja.

Lähtökohtamme on edetä helpoimmasta vaikeampaan eli kaikkea ei pystytä alussa määrittelemään tarkasti, koska viranomaistenkin työ on vielä kovin keskeneräistä. Olemme polun alussa ja tiedämme vasta ensiaskeleita sekä suuntaa johon olemme menossa. Kun työ edistyy, siitä tiedotetaan asianmukaisesti ja otetaan mukaan eri toimijoita tarpeen sekä mahdollisuuksien mukaan. Aluksi katsotaan tilannetta vakiintuneiden kerhojen ja lennokkien lennätyspaikkojen osalta, koska tämä on helpointa hahmottaa ja vaatii vain vähän konkreettisia toimenpiteitä. Tämä oli myös viranomaisten lähtökohta keskusteluissa. Yksittäisten harrastajien, erityisryhmien, ja uusien/vaikeuksissa olevien lennätyspaikkojen tilanteesta kerätään tietoa ja niihin paneudutaan jatkossa. Työ on myös vaiheistettu eli ensin toimenpiteet ennen kesää, sitten toimenpiteet siirtymäajalla (2 vuotta) ja sitten toimenpiteet siirtymäajan päättyessä.

Ilmailuliitto on jäsenkerhojensa ja jäseniensä edunvalvontajärjestö, joka sananmukaisesti ajaa omiensa etuja resurssien puitteissa. Miten joku muu haluaa asiansa järjestellä tai olla järjestelmättä on heidän oma asiansa. Liitto antaa omat suosituksensa ja ohjeensa tilanteessa, joilla uskoo harrastajilleen tarjottavan parhaat edellytykset. Järjestäytymällä saamme parhaiten oman ja toivottavasti yhteisen näkemyksemme kuuluville. Näin ovat toimineet monet muut harrasteilmailun osa-alueet ja nyt jos koskaan on lennokkien harrastajien mahdollisuus. Helpoiten tämä onnistuu jos ilmailuliitto toimii kattojärjestönä ja harrastajat ovat organisoituneet esim. alueellisesti jäsenyhdistyksiin. Emme toki sano, että näin tarvii ehdottomasti kaikkien toimia ja etteikö yksittäinen ihminen voi olla pelkästään Ilmailuliiton jäsen jos sopivaa kerhoa ei ole saatavilla tai ei muusta syystä halua sellaiseen liittyä. Näille ihmisille yritämme myös löytää hyviä ratkaisuja harrastaa omaehtoisesti.

Jatkossa lennokkitoimikunta koostaa määräyksiin liittyviä toimintaohjeita ja suosituksia yhdelle sivustolle verkossa mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa. Tavoite on, että näitä seuraamalla pääsee helposti nykytilanteesta aina uusien määräysten käyttöönottoon saakka. Korostamme, että kyseessä ovat suositukset, jotka on laadittu parhaan ymmärryksemme valossa eikä sitovat velvoitteet. Jos yksittäinen ryhmä, kerho, yksilö tai yhdistys haluaa järjestellä itsenäisesti asiansa viranomaisten kanssa niiin he ovat luonnollisesti vapaita näin toimimaan. Lisäksi viranomaiset tulevat tiedottamaan uusien määräyksien vaikutuksista kattavasti.

Tulemme myös pyytämään aktiivisia harrastajia, asiantuntijoita sekä erityisesti kerhoja mukaan kehittämään kokonaisuutta yhdessä. Pyydämme erityisesti lennokkikerhoja valmistautumaan koostamaan tietoa omasta toiminnastaan sekä nimeämään yhden kontaktihenkilön tässä prosessissa. Avaamme myös yhteydenottokanavat suoraan toimikuntaan asiassa mutta pyydämme edelleen hieman kärsivällisyyttänne, jotta vähäiset resurssimme voidaan ohjata ohjeistuksen laatimiseen ja sivuston rakentamiseen tässä vaiheessa.

Toivotan kaikille voimia nopeasti kehittyneessä koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä!

Kunnioittaen

Petri Kantola, puheenjohtaja Lennokkitoiminkunta
Otsikko: Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
Kirjoitti: Tohtori R - 23 Maaliskuu, 2020, 16:44:02
hatunnosto että jaksatte vääntää yhteisen hyvän eteen!

Otsikko: Lennokkimääräykset sivusto verkossa
Kirjoitti: Lennokkitoimikunta - 27 Maaliskuu, 2020, 12:09:28
Ilmailuliiton Lennokkitoimikunta on julkaissut uusiin lennokkimääräyksiin keskittyvän sivuston osoitteessa http://lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi.

Sivustolle on koostettu mahdollisimman selvässä muodossa uusien määräysten vaikutukset harrastajien ja kerhojen toimintaan. Erityisesti kerhoille on myös käytännön toimintaohjeita eri vaiheisiin.

Sivustolle kootaan jatkossakin jäsennellysti kaikki uusiin lennokkimääräyksiin liittyvä informaatio, ohjeet ja/tai opasteet sekä palautekanava. Sivuston sisällöntuotantoa koordinoidaan myös vastaavien viranomaisten kanssa asioiden oikeellisuuden tarkistamiseksi. Huomattavaa on, että moni asia on vielä valmisteluvaiheessa ja niistä tiedotetaan asianmukaisesti myöhemmin.

Kerhojen rooli selvästi korostuu uudessa tilanteessa ja niiden opastamiseen sekä tukemiseen panostetaan. Pyydämme kaikkia kerhoja perehtymään sivustoon sekä ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua tuettuun prosessiin, jossa toimikunta avustaa uusien määräysten käyttöönotossa. Mukaan ilmoittautuneiden kerhojen ajantasainen lista löytyy sivustolta.

Ystävällisin terveisin, Lennokkitoimikunta

(http://lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/lennokkimaaraykset_sivusto.jpg)